De Europese Commissie heeft de financiering mogelijk gemaakt van het project Infra4NextGen waarin Centerdata een belangrijke rol vervult. Dit project levert belangrijke input voor het NextGenerationEU herstelplan en het jeugdbeleid van de EU. 

Noodzaak

Professor Rory Fitzgerald, directeur van ESS ERIC en coördinator van Infra4NextGen: “Sociaalwetenschappelijke onderzoeksinfrastructuren in Europa beschikken over een schat aan gegevens die relevant zijn voor de NextGenerationEU prioriteiten en het EU-jeugdbeleid. Deze  gegevens zijn echter momenteel verspreid en soms lastig toegankelijk. Dit nieuwe project brengt de belangrijkste sociaalwetenschappelijke initiatieven van Europa samen. De resultaten hiervan zullen van nut zijn voor zowel beleidsmakers als academici. Door toegankelijkere, effectievere en op maat gemaakte datasamenvattingen aan te bieden en aan te vullen met nieuwe gegevens van het webpanel en forums waar meningen van jongeren worden gepeild, zal Infra4NextGen ondersteuning bieden bij het voeren van een gefundeerd debat en gefundeerde beleidsvorming.”

Inhoud project

Tijdens het 4-jarige project Infra4NextGen worden de uitkomsten van belangrijke sociaalwetenschappelijke onderzoek infrastructuren samengebracht. Infra4NextGen zal bestaande onderzoeksdiensten een nieuwe bestemming geven en aanpassen ter ondersteuning van de vijf thema’s van het NextGenerationEU programma. Deze thema’s zijn:

  • Ga voor groen
  • Digitaal
  • Gezond
  • Sterk
  • Gelijk

Hiermee streeft NextGenerationEU ernaar dat Europa een groenere, veerkrachtigere en meer digitale toekomst opbouwt.

Rol Centerdata

In het reeds bestaande CROss-National Online Survey (CRONOS) Panel worden data verzameld en vragen gesteld over de NextGenEU-thema’s. Dit panel zal voor de eerste keer met de DataCTRL tooling, ontwikkeld door Centerdata, worden gehost. Zo zal Centerdata de vragenlijsten programmeren, worden de panels van de verschillende Europese landen beheerd met de Survey CTRL tool en verwerken we de data.

Organisatie

Het project wordt gecoördineerd door het European Social Survey European Research Infrastructure Consortium (ESS ERIC). In het kernteam zitten CESSDA ERIC, de European Values Study (EVS) en het Gender and Generations Programme (GGP).

Aanpak

Op elk van de vijf thema’s zullen de partners eerst een inventaris opmaken van relevante onderwerpen die al aan de orde zijn gesteld in enquêtes in verschillende landen, waaronder de Eurobarometer, de European Quality of Life Survey, de European Social Survey (ESS), de GGS, de EVS en de International Social Survey Programme (ISSP). Deze inventaris zal worden samengesteld door City, University of London (ESS ERIC), Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW voor het Gender- en Generatieonderzoek) en Universiteit van Milaan (voor de European Values Survey).

Geharmoniseerde en samengevoegde uittreksels uit bestaande datasets, zullen worden geproduceerd door GESIS – Leibniz Instituut voor Sociale Wetenschappen (vertegenwoordiger van CESSDA ERIC), om hiermee de last voor analisten te verminderen en de steekproefomvang te vergroten. De bestaande data uit deze onderzoeken worden vervolgens geanalyseerd en samengevat in een reeks beleidsrelevante tabellen en visualisaties met commentaar. Deze zullen worden gepresenteerd op een speciaal onlineportaal.

Deze initiële analyse zal later in het project worden aangevuld met nieuwe data die over elk onderwerp worden verzameld via het online CRONOS-webpanel. Dit zal gebeuren in vijf fases in elf landen; Oostenrijk, België, Tsjechië, Finland, Frankrijk, Hongarije, IJsland, Portugal, Slovenië, Zweden en Groot-Brittannië. De weging van de panelgegevens zal worden uitgevoerd door het Instituut voor Sociaal en Economisch Onderzoek van de Universiteit van Essex (vertegenwoordiger van ESS ERIC).

Nieuwe data over elk NextGenEU-thema zullen worden verzameld en snel beschikbaar worden gesteld via het gevestigde CROss-National Online Survey (CRONOS) Panel. Dit panel wordt beheerd door Centerdata.

Sikt – Noors agentschap voor gedeelde diensten in onderwijs en onderzoek (vertegenwoordiger van ESS ERIC) zal ervoor zorgen dat de CRONOS-data worden verwerkt en gemakkelijk toegankelijk zijn voor de onderzoeksgemeenschap via een speciaal dataportaal met alle data georganiseerd per NextGenerationEU-thema.

De dataverzameling via het CRONOS 3-panel zal worden uitgevoerd door organisaties uit elf  landen: Institute for Advanced Studies Vienna, IHS, Instituut voor Sociale Wetenschappen, Universiteit van Lissabon, ICS-UL, Instituut voor Sociologie van de Tsjechische Academie van Wetenschappen, KU Leuven, Nationaal Centrum voor Sociaal Onderzoek, Wetenschappen Po, Sociaal Wetenschappelijk Onderzoekscentrum, HUN-REN T, Umeå Universiteit, Universiteit van Ljubljana, Universiteit van IJsland en Universiteit van Turku.

Het verzamelen van bestaande en van nieuwe data zal ook worden uitgevoerd door Cardiff University (Ga voor groen), Universiteit Bielefeld (Digitaal), NTNU: Noorse Universiteit voor Wetenschap en Technologie (Gezond), Instituut voor Filosofie en Sociologie, Bulgaarse Academie van Wetenschappen (Sterk) en TÁRKI Social Research Institute en Universiteit van Exeter (Gelijk). King’s College London (VK) zal gebruikmaken van bevindingen op de onderzoeksgebieden van de partners om workshops in vier landen te plannen waar jongeren (18-34 jaar) met elkaar over deze onderwerpen kunnen praten.

Vervolg

Een educatief hulpmiddel (E-NextGen) waarmee data in klaslokalen en door het grote publiek kunnen worden gebruikt, zal worden geïmplementeerd door de Europese Vereniging van Geografen EUROGEO en Tilburg University, die de European Values Study vertegenwoordigt. De tool omvat interactieve kaarten, infographics, blogposts, korte onderzoeksnotities en de mogelijkheid voor gebruikers om zichzelf op de vijf thema’s te positioneren.

Uitgebreid trainingsmateriaal met betrekking tot alle projectresultaten en de NextGenerationEU-gebieden zal worden gemaakt door CESSDA ERIC, City, University of London (ESS ERIC), GESIS (CESSDA ERIC), KNAW, University of Ljubljana (CESSDA ERIC), University of Milan, AUSSDA – The Austrian Social Science Data Archive, met een bijdrage vanuit University of Vienna (CESSDA ERIC) en University of Innsbruck (CESSDA ERIC). Dit trainingsmateriaal omvat online trainingen; een serie van 17 webinars, 9 workshops en een korte videoserie met demonstraties, tutorials/gidsen en onderzoeksdiscussies.

Participatie

Er zijn zes aangesloten organisaties betrokken bij het project voor ESS ERIC en CESSDA ERIC; City, University of London (VK), GESIS – Leibniz Instituut voor Sociale Wetenschappen (Duitsland), Universiteit van Essex (VK), Universiteit van Innsbruck (Oostenrijk), Universiteit van Ljubljana (Slovenië) en Universiteit van Wenen (Oostenrijk).

Daarnaast nemen ook de volgende 24 organisaties deel aan het project Bielefeld University (Germany), Cardiff University (UK), Centerdata (Netherlands), CESSDA ERIC (Norway), European Association of Geographers, EUROGEO (Belgium), Institute for Advanced Studies Vienna, IHS (Austria), Institute of Philosophy and Sociology, Bulgarian Academy of Sciences (Bulgaria), Institute of Social Sciences, University of Lisbon, ICS-UL (Portugal), Institute of Sociology of the Czech Academy of Sciences (Czechia), King’s College London (UK), KU Leuven (Belgium), National Centre for Social Research (UK), NTNU: Norwegian University of Science and Technology (Norway), Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences, KNAW (Netherlands), Sciences Po (France), Sikt – Norwegian Agency for Shared Services in Education and Research (Norway), Social Science Research Center, MTA TK (Hungary), TÁRKI Social Research Institute (Hungary), Tilburg University (Netherlands), Umeå University (Sweden), University of Exeter (UK), University of Iceland (Iceland), University of Milan (Italy) en University of Turku (Finland).