In opdracht van het Nationaal Comité 4 en 5 mei onderzoeken we jaarlijks hoe belangrijk Nederlanders de Nationale Herdenking op 4 mei en de viering van Bevrijdingsdag op 5 mei vinden. De resultaten worden gepresenteerd in het Nationale Vrijheidsonderzoek (NVO). Dit jaar is te zien dat de angst voor oorlog toeneemt en het besef groeit dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. De steun voor zowel herdenken als vieren blijft hoog.

Net als voorgaande jaren geeft een groot deel van de Nederlandse bevolking aan de Nationale Herdenking en Bevrijdingsdag heel belangrijk te vinden (respectievelijk 83% en 75%).

Voor het NVO vulden ruim 1100 leden van ons LISS panel een online vragenlijst in. Zij vormen een representatieve afspiegeling van de Nederlandse bevolking van 16 jaar en ouder.

Angst voor oorlog

De zorgen over oorlog zijn fors toegenomen. Twee jaar geleden gaf 38% aan zich zorgen te maken en dit jaar is dat gestegen naar 56%. Bijna zeven op de tien Nederlanders ervaart dat oorlog en aanslagen een rol spelen in hun leven.

Verbondenheid en dankbaarheid

67% van de respondenten voelde een zekere mate van dankbaarheid bij de afgelopen Nationale Herdenking. Ook ervaarde ruim de helft  van de respondenten een zekere mate van verbondenheid op 4 mei (57%). Deze beleving is het sterkst bij de oudere leeftijdsgroepen.

Basiskennis Holocaust

Voor het eerst werd dit jaar de vraag gesteld in hoeverre mensen het ermee eens zijn dat er basiskennis nodig is over de Holocaust om te kunnen herdenken. 68% is het hier (zeer) mee eens. Slechts 9% is het oneens met deze stelling.

Over het Nationaal Vrijheidsonderzoek

Het Nationaal Vrijheidsonderzoek (NVO) is een langlopend monitoringonderzoek dat sinds 2001 jaarlijks wordt uitgevoerd in opdracht van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Sinds 2020 wordt voor de meting gebruik gemaakt van het LISS panel van Centerdata.

Meer weten?

Lees dan ook de artikelen van Telegraaf, de NOS of het Nationaal Comité 4 en 5 mei over het Nationaal Vrijheidsonderzoek 2024.