Wat opviel aan de resultaten van de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 was dat de uitslag sterk leek op de uitslag van vier jaar geleden. Wel bleek de fragmentatie in de uitslag te zijn toegenomen: het aantal kleine partijen in de Kamer is fors gestegen. Ten opzichte van 2017 zijn kiesgerechtigden over het algemeen minder positief over het regeringsbeleid. Dit blijkt uit het Nationaal Kiezersonderzoek 2021 dat in opdracht van Stichting Kiezersonderzoek Nederland (SKON) met behulp van het LISS panel werd uitgevoerd.

Het omvangrijke NKO behandelt meerdere thema’s. Een groot deel van de vragen komt bij elke verkiezingen terug, om zo de opvattingen en gedragen van Nederlanders over langere tijd te kunnen monitoren.

Strijd om de kiezer: coronabeleid

Een onmisbaar thema bij de verkiezingen van 2021 was de strijd om de kiezer in tijden van corona. Kiesgerechtigden zijn erg verdeeld als het gaat om de tevredenheid met het gevoerde coronabeleid: waar 39% tevreden is met het beleid geeft een bijna net zo groot deel (33%) aan juist ontevreden te zijn. Zoals valt te verwachten zijn VVD-stemmers het meest tevreden over het gevoerde beleid, kiezers van Forum voor Democratie, PVV, DENK, en mensen die niet gaan stemmen, zijn juist sceptisch over het huidige coronabeleid.

Het volledige rapport van het NKO 2021 is te lezen op de website van Stichting Kiezersonderzoek Nederland.

Het Nationaal Kiezersonderzoek wordt sinds 1971 georganiseerd door Stichting Kiezersonderzoek Nederland, een samenwerkingsverband tussen diverse Nederlandse universiteiten met medewerking van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Vragenlijsten werden afgenomen in ons LISS panel en onder door het CBS getrokken steekproeven, via I&O Research.