Slachtoffers van traumatische gebeurtenissen die vóór die gebeurtenissen al zeer eenzaam waren of met ernstige psychische klachten kampten, krijgen minder sociale steun en erkenning. Dat blijkt uit nieuw wetenschappelijk onderzoek met behulp van het LISS panel door Centerdata, Fonds Slachtofferhulp, Healthnet TPO, Universiteit Utrecht en Tilburg University (Nethlab).

Jaarlijks krijgt ruim 13% van de volwassen Nederlanders te maken met ernstige bedreigingen, fysiek geweld, diefstal en/of ongevallen. Verder krijgt 28% te maken met het overlijden van dierbaren en collega’s. Een deel van de getroffenen kampt met een gebrek aan sociale steun en erkenning na deze gebeurtenissen. Dat blijken vooral mensen te zijn die vóór de gebeurtenissen zeer eenzaam waren of toen met ernstige psychische klachten kampten.

Gebrek aan erkenning

Ook slachtoffers met een niet-Westerse achtergrond ervaren vaker een gebrek aan steun en erkenning. Groepen slachtoffers met de meeste PTSS-symptomen kampen het vaakst met een gebrek aan erkenning.

Dit zijn de belangrijkste resultaten van een groot longitudinaal representatief onderzoek onder de Nederlandse bevolking waaraan circa 5.900 mensen deelnamen. Het onderzoek maakt deel uit van een omvangrijke meerjarige studie, onderdeel van het VICTIMS (Victims in Modern Society) project van het Fonds Slachtofferhulp. Het richt zich op getroffenen van uiteenlopende potentieel traumatische gebeurtenissen waaronder ernstige bedreiging, seksueel en partnergeweld, en medische fouten.

Meerjarige studie

Doel van de meerjarige studie is het verkrijgen van een diepgaand inzicht in de wisselwerkingen tussen en patronen van slachtofferschap, sociale steun, zelfredzaamheid, PTSS-symptomen, problemen op onder meer financieel, werk, religieus en juridisch vlak, en gebruik van zorg.

Het is het eerste meerjarige onderzoek in Nederland naar deze thema’s, waarbij een grote representatieve groep mensen jaarlijks wordt ondervraagd. Het onderzoek wordt uitgevoerd met behulp van het LISS panel van Centerdata. Internationaal gezien is dit ook het eerste longitudinale bevolkingsonderzoek dat zich richt op hoe vaak mensen jaarlijks geconfronteerd worden met verschillende potentieel traumatische gebeurtenissen, sociale steun en erkenning bij verschillende groepen slachtoffers, en welke factoren van invloed zijn op sociale steun en erkenning. Het is één van de eerste studies die toont hoezeer steun en erkenning van deze gebeurtenissen afhangt van factoren van vóór deze gebeurtenissen.

Meer weten over dit onderwerp?

Neem contact op met dr. Peter van der Velden. Of lees het volledige onderzoek ‘Which groups affected by potentially traumatic events (PTEs) are most at risk for a lack of social support? A prospective population-based study on the 12-month prevalence of PTEs and risk factors for a lack of post-event social support’ door: Van der Velden, P.G., Komproe, I., Contino, C., de Bruijne, M., Kleber, R.J., Das, M., & Schut, H. (2020), verschenen in het gezaghebbende peer-reviewed wetenschappelijke tijdschrift PLOS ONE.