Eind 2020 kampte circa 17% van de volwassen Nederlandse bevolking met milde tot ernstige angst- en depressieve gevoelens. Daarnaast kampte 6% met ernstige angst- en depressieve gevoelens. Verder had 21% regelmatig last van slaapproblemen en ruim 31% van vermoeidheid. Maar die percentages weken niet af van die van eind 2018 en eind 2019.

De conclusies zijn afkomstig uit een zojuist afgeronde wetenschappelijke studie van Centerdata, Tilburg University en het Nivel. De resultaten tonen aan dat de mentale gezondheid van de volwassen Nederlandse bevolking als geheel behoorlijk stabiel is ondanks corona, ook al kampt een deel met problemen die ze vlak vóór de corona-uitbraak niet hadden.

Angst- en depressieve gevoelens, slaapproblemen en vermoeidheid

Uit deze studie blijkt verder dat een deel van de volwassen Nederlanders eind 2020 last had van angst- en depressieve gevoelens (8%), slaapproblemen (3%) en vermoeidheid (3%), terwijl ze dat eind 2019 niet hadden. Deze percentages zijn echter ook gelijk aan het jaar daarvoor (percentages mensen die eind 2018 géén en eind 2019 wél klachten hadden).

Risicofactoren spelen hierin ook een rol: mensen die eind 2019 bijvoorbeeld werkloos waren, lichamelijk ziek waren of al (ernstige) klachten hadden, kregen veel vaker te maken met ernstige angst- en depressieve gevoelens, slaapproblemen en/of vermoeidheid eind 2020 dan anderen. Bijvoorbeeld: van de mensen met angst- en depressieve gevoelens eind 2019, had 60% deze klachten eind 2020 (bij anderen was dat 9%). Maar in de jaren 2018-2019 was hetzelfde patroon waarneembaar.

Deze resultaten zijn gebaseerd op een groot longitudinaal onderzoek onder een representatieve groep van 4.100 Nederlanders, die in 2020 20 jaar en ouder waren. Voor de studie is gebruik gemaakt van gegevens van respondenten die hebben deelgenomen aan metingen van het LISS panel van Centerdata, in november-december 2018, november-december 2019 en november-december 2020. Het onderzoek maakt deel uit van een doorlopend onderzoek naar de effecten van de corona-pandemie op de mentale gezondheid en het sociale functioneren van de Nederlandse bevolking, van Centerdata en Tilburg University.

Adolescenten

Eerder bleek uit dit doorlopende onderzoek dat de mentale gezondheid van de Nederlandse bevolking als geheel in maart 2020 en juni 2020 niet slechter was dan vóór de corona-uitbraak. Momenteel wordt onderzoek uitgevoerd naar de effecten van corona op adolescenten (16-20 jaar oud).

Meer weten? Lees De prevalentie, incidentie, en risicofactoren voor psychische problemen en GGZ gebruik vóór en 9 maanden ná de corona-uitbraak’ (Engelstalig) door dr. P.G. van der Velden, dr. M. Marchand, prof. dr. M. Das, prof. dr. R. Muffels, dr. M. Bosmans (2021).