Hoe verandert je leven als je ouder wordt? Zijn er verschillen in Europese landen? Dit brengt het Europese project ‘Survey of Health Ageing and Retirement in Europe’ (SHARE) al meerdere jaren in kaart. Nieuw is de koppeling van data van SHARE Nederland en data van CBS Microdata Services. Hierdoor kunnen onderzoekers nog meer te weten komen over het leven van 50-plussers.

Geïnteresseerden in onderzoek naar de leefsituaties en veranderingen in het leven van 50-plussers, kunnen gebruik maken van gegevens uit de databank.

Uit 28 landen

Adriaan Kalwij, teamleider van SHARE in Nederland: ‘SHARE is een multidisciplinaire, crossnationale databank met gegevens van personen die 50 jaar of ouder zijn, en hun partners, over onder meer hun lichamelijke en psychische gezondheid, sociale netwerk van vrienden en familie, en hun sociaaleconomische situatie (zoals opleidingsniveau, arbeidsmarktparticipatie, inkomen en besparingen).’

Om de twee jaar wordt een enquête uitgezet in 28 landen. In de eerste 5 golven zijn de data verzameld door middel van interviews bij de respondenten thuis.

In golven 6 en 7 zijn de vragenlijsten in Nederland via het internet afgenomen. Respondenten hebben ook meegedaan aan lichamelijke metingen, die bijvoorbeeld waren gericht op handgreepkracht, loopsnelheid, zitten en opstaan en longcapaciteit.

Voordelen

Sinds kort kunnen SHARE-NL-data gekoppeld worden aan bestanden binnen de CBS Microdata Services faciliteit. Kalwij: ‘Dit levert voordelen voor onderzoekers op. Zo kunnen gegevens die niet bevraagd zijn in de SHARE-enquête, maar die wel beschikbaar zijn in CBS-microbestanden, worden toegevoegd aan de SHARE-NL-data voor onderzoek. Denk bijvoorbeeld aan gezondheidsinformatie zoals het gebruik van medicijnen of informatie over ziekenhuisopnames.’

Daarnaast kunnen SHARE-respondenten, ook als ze gestopt zijn met SHARE, toch worden gevolgd over de tijd als bijvoorbeeld gegevens over iemands arbeidsmarktparticipatie bekend zijn binnen de CBS-faciliteit.

SHARE-data kunnen kosteloos worden gebruikt. Aan het gebruik van CBS Microdata Services zijn wel de reguliere kosten verbonden.

Ben je onderzoeker en wil je meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met het CBS via microdata@cbs.nl. Toestemming voor het gebruik van SHARE-NL-data via de CBS Microdata Services faciliteit kan worden aangevraagd bij dr. Adriaan Kalwij via A.S.Kalwij@uu.nl.

Dit artikel is reeds verschenen in het februari-nummer van E-data & Research. In dit blad verschijnen artikelen voor onder andere onderzoekers en andere geïnteresseerden die zich betrokken voelen bij de ontwikkelingen in opslag en hergebruik van digitale onderzoeksgegevens. Je kan de uitgave ook rechtstreeks bekijken.

Centerdata is al vanaf de start in 2002 betrokken bij SHARE.