Wat beweegt de Nederlandse kiezer? En hoe betrokken zijn Nederlanders bij hun lokaal bestuur? Om die vragen draait het in het Lokaal Kiezersonderzoek 2022 van de Stichting Kiezersonderzoek Nederland (SKON). De bijbehorende survey wordt vanaf 17 maart (de dag na de komende gemeenteraadsverkiezingen) afgenomen in ons LISS panel.

De lokale democratie is de afgelopen decennia steeds belangrijker geworden. Veel taken en verantwoordelijkheden zijn overgedragen van het rijk naar lokale overheden. Ook wordt er vooral op lokaal niveau steeds vaker geƫxperimenteerd met nieuwe vormen van burgerparticipatie, zoals referenda en het G1000 Burgerberaad.

Om meer zicht te krijgen op de kwaliteit van de lokale democratie, voert SKON sinds 2016 elke vier jaar rondom de gemeenteraadsverkiezingen het Lokaal Kiezersonderzoek (LKO) uit. De onderzoekers vragen burgers daarbij onder meer naar hun stemintentie en stemgedrag, politieke opvattingen, hun opvattingen over representatieve democratie en de rol van raadsleden, en hun mening over lokale burgerparticipatie.

Nameting in ons LISS panel

Centerdata verzorgt bij deze editie van het Lokaal Kiezersonderzoek het surveyonderzoek, vanaf de dag na de gemeenteraadsverkiezingen. Via ons representatieve LISS panel (dat bij uitstek geschikt is voor onderzoek waarbij een goede vertegenwoordiging van de Nederlandse bevolking van groot belang is) krijgen deelnemers onder meer vragen voorgeschoteld over hun stemgedrag, hun vertrouwen in het stemproces en de politieke instituten, en hun bereidheid om zich in te zetten voor de gemeenschap.

Over SKON

Stichting Kiezersonderzoek Nederland (SKON) is een samenwerkingsverband tussen politicologen, bestuurskundigen, sociologen, en communicatiewetenschappers van verschillende Nederlandse universiteiten, het Sociaal en Cultureel Planbureau en het Centraal Bureau voor Statistiek.

Meer weten over SKON en het Lokaal Kiezersonderzoek? Kijk dan op www.dpes.nl.