Kan de locatie van respondenten op een goede manier via smartphones worden vastgesteld? Die vraag staat centraal in een recent artikel in Social Science Computer Review (SSCR). Ook de door Centerdata ontwikkelde tijdsbestedings-app komt in het artikel aan de orde.

Een dagboekstudie is onder onderzoekers een populair middel om zaken als tijdgebruik, reisgedrag, lichamelijke activiteit of voedingsinname van respondenten in kaart te brengen. Respondenten houden bijvoorbeeld gedurende meerdere dagen gedetailleerde aantekeningen bij over al hun activiteiten. 

Dit soort dataverzameling is echter vaak duur en vergt veel inspanning van de respondent. Bovendien is de nauwkeurigheid van de gegevens afhankelijk van het geheugen van de respondenten en van hun bereidwilligheid om het dagboek in te vullen. Daardoor kunnen eenvoudig meetfouten ontstaan.

GPS-gegevens

Passieve verzameling van (sensor)data via de smartphone is in dat geval mogelijk een goede aanvulling. Locatiegegevens zorgen voor meer context bij door de deelnemers zelf gerapporteerde gegevens over hun tijdgebruik. Bovendien kan het koppelen van GPS-gegevens van waarde zijn bij een nauwkeuriger begrip van hoe mensen hun tijd precies doorbrengen.

In het recent gepubliceerde artikel Where You at? Using GPS Locations in an Electronic Time Use Diary Study to Derive Functional Locations gaan Anne Elevelt, Wim Bernasco, Peter Lugtig, Stijn Ruiter en Vera Toepoel in op de vraag in hoeverre deze passieve verzameling van geografische locaties (coördinaten) van nut kan zijn bij het afleiden van functionele locaties van de deelnemers.

Daarbij halen ze onder meer de app Dagboek Activiteiten en Risico aan, die Centerdata ontwikkelde in opdracht van het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR). Deze app is gebaseerd op het Tijdsbestedingsonderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) en Centerdata.

Meer weten?

•    Het volledige artikel is online te vinden.
•    Lees meer over ons Tijdsbestedingsonderzoek.