Ben je als onderzoeker werkzaam bij een ODISSEI-deelnemer? En wil je gratis data verzamelen via ons LISS panel? Dien dan nu een onderzoeksvoorstel in! De deadline hiervoor is 23 september 2022.

Het door Centerdata beheerd LISS panel bestaat uit zo’n 7.500 respondenten uit ongeveer 5.000 huishoudens. Het panel is gebaseerd op een representatieve steekproef uit het bevolkingsregister, getrokken in samenwerking met het CBS.

LISS-call 2022

Medewerkers van ODISSEI-deelnemers kunnen met korting gebruikmaken van het LISS panel voor het verzamelen van nieuwe gegevens of het uitvoeren van experimenten. Daarnaast heeft ODISSEI geregeld calls voor het gratis plaatsen van vragen in het panel.

Inmiddels is er een nieuwe LISS-call opengesteld. Binnen deze call is er budget beschikbaar voor vier projecten, met elk een respons van ongeveer 2.500 panelleden en gebaseerd op tien minuten paneltijd. Dit staat gelijk aan 25 tot 30 items met eenvoudige vragen. Wil je als onderzoeker meer respondenten bevragen? Dan wordt de beschikbare paneltijd naar beneden bijgesteld.

Daarnaast biedt de call financiering voor een project dat LISS data combineert met CBS microdata.

Call ook open voor consortia

Ook consortia (een groep onderzoekers van verschillende departementen en verschillende achtergronden) kunnen een onderzoeksvoorstel indienen. Om als consortium te worden beschouwd, moeten de aanvragers een voorstel indienen namens ten minste drie verschillende afdelingen/organisaties en bij voorkeur vanuit twee verschillende disciplines binnen de sociale wetenschappen.

Bij een succesvolle aanvraag komt het consortium in aanmerking voor vijf minuten extra paneltijd (bovenop de bovengenoemde tien minuten). Bovendien zal de vragenlijst worden afgenomen bij het gehele LISS panel (in plaats van bij netto 2.500 respondenten).

Deadline en richtlijnen

De deadline voor aanmeldingen is 23 september 2022. Indienen van een voorstel kan via de website van ODISSEI, waar je ook meer informatie vindt over de richtlijnen.

Alle ingediende voorstellen worden beoordeeld door een onafhankelijke, interdisciplinaire commissie.

Meer weten?