Voor de derde keer mag Centerdata de Loopbaanmonitor Onderwijs gaan uitvoeren voor het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). We gaan onder meer in kaart brengen hoeveel pas afgestudeerde leraren in het onderwijs werken en hoe tevreden zij zijn met de begeleiding op hun werk.

Welk aandeel van de pas afgestudeerde leraren gaat daadwerkelijk in het onderwijs aan de slag? Met andere woorden: wat is het beroepsrendement van lerarenopleidingen?

De positie van afgestudeerden van lerarenopleidingen in hun eerste jaren op de arbeidsmarkt staan centraal in de Loopbaanmonitor Onderwijs. Een van de redenen dat het ministerie van OCW meer over de starters te weten wil komen, is omdat vooral in de eerste jaren na het afstuderen het onderwijs wordt verlaten.

Het is de derde keer op rij dat Centerdata het onderzoek mag uitvoeren voor het ministerie. Het contract geldt voor een periode van 3 jaar. Dat betekent dat er meerdere jaren op rij metingen worden verricht om de afgestudeerden te volgen op de arbeidsmarkt. In feite neemt Centerdata de Loopbaanmonitor dus voor de zevende, achtste en negende keer onder haar hoede.

Microdata

Het onderzoek omvat twee onderdelen: een enquête onder leraren die recent hun eerste diploma voor een lerarenopleiding hebben behaald en analyses op de microdata van het CBS. Deze microdata bestaan uit gegevens op persoonsniveau die vanuit verschillende bestanden bij elkaar zijn gebracht.

Voordeel van de microdata is dat het de gehele populatie omvat. Ook in de enquête worden alle personen benaderd, dus ook die niet in het onderwijs werken.

Tevredenheid nieuwe leraren

De onderzoeksresultaten geven het ministerie straks inzicht in de mate waarin leraren een baan in het onderwijs vinden. Daarnaast geeft de Loopbaanmonitor Onderwijs weer hoe het gesteld is met de tevredenheid van nieuwe leraren over hun baan.

Meer weten? De meest recente Loopbaanmonitor Onderwijs hebben Centerdata en MOOZ eind 2019 opgeleverd.