De LISS call van 2021 is open. De deadline om een onderzoeksvoorstel in te dienen is 23 september. Onderzoekers die zijn verbonden aan een deelnemende ODISSEI-organisatie kunnen zich aanmelden voor gratis dataverzameling via het LISS panel. De grant biedt ook mogelijkheid om de verzamelde data uit het LISS panel te combineren met CBS microdata. 

Het LISS panel, beheerd door Centerdata, bestaat uit ongeveer 7.500 respondenten uit ongeveer 5.000 huishoudens. Het panel is gebaseerd op een representatieve steekproef van het bevolkingsregister in samenwerking met CBS.

Over de LISS call 2021

De call biedt financiering voor vier projecten met een respons van ongeveer 2.500 panelleden en vijftien minuten paneltijd, wat gelijk staat aan 40 ja/nee of likert-schaal vragen. Wanneer onderzoekers meer respondenten bevragen, gaat de paneltijd naar beneden. Daarnaast biedt de call financiering voor een project dat LISS data combineert met CBS microdata.

De deadline om onderzoeksvoorstellen in te dienen is 23 september. De richtlijnen voor de call zijn online te raadplegen. Aanmelden gaat via dit formulier.

Eerdere rondes

In september 2020 werd de LISS call 2020 afgesloten. In deze ronde zijn 28 voorstellen ingediend, waarvan er 9 zijn gehonoreerd. In april 2020 was er een extra LISS call, gericht op onderzoek naar het coronavirus, afgesloten. Er waren 43 inzendingen, waarvan er twee konden worden gefinancierd.

In 2018 en 2019 vonden de eerste twee rondes plaats waarbij onderzoekers paneltijd konden ‘winnen’ in het LISS panel.