Nadat Centerdata in 2021 het ISO 27001-certificaat (dé internationale standaard voor informatiebeveiliging) en vorig jaar NEN 7510 (informatiebeveiliging binnen de gezondheidszorg) behaalde, sloten we recent ook de audit voor het kwaliteitsmanagementsysteem positief af. Daarmee zijn we nu ook gecertificeerd voor ISO 9001:2015.

Centerdata heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan. Al jaren voert Centerdata een zorgvuldig  kwaliteitsbeleid, maar om dit ook extern te laten toetsen, heeft Centerdata ervoor gekozen om het kwaliteitsbeleid te koppelen aan een kwaliteitsmanagementsysteem, namelijk ISO 9001.

Wat is kwaliteit voor Centerdata?

Binnen Centerdata wordt kwaliteit gedefinieerd als het naar tevredenheid van de opdrachtgever uitvoeren van projecten, rekening houdend met toepasselijke wet- en regelgeving en de eisen van de opdrachtgever zoals besproken en vastgelegd voorafgaand aan de opdracht.

Behalen van het ISO 9001-certificaat

In januari heeft een externe auditor van DigiTrust het kwaliteitsmanagementsysteem bekeken, interviews gehouden met medewerkers, en beoordeeld of Centerdata voldoet aan de ISO 9001 norm. De auditor was duidelijk positief en kon ons recent melden dat het certificaat een feit is.

Het behalen van het ISO 9001-certificaat bevestigt dat Centerdata een solide kwaliteitsbeleid heeft, dat de processen goed geregeld zijn en dat een continue verbetercyclus gevolgd wordt. Opdrachtgevers weten zo met nog meer zekerheid dat ze bij Centerdata kwaliteit krijgen. Na afloop van een opdracht vullen opdrachtgevers een korte evaluatie in en met een gemiddeld cijfer van 8,7 in 2022 ziet Centerdata de waardering voor de kwaliteit van de dienstverlening ook terug.

Behouden van de twee certificaten: ISO 27001 en NEN 7510

Naast het behalen van het ISO 9001-certificaat, behoudt Centerdata ook het ISO 27001-certificaat en NEN 7510. Voor ISO 27001 was het de tweede controle audit en voor NEN 7510 de eerste controle audit.

Jaarlijkse toetsing

Jaarlijks laat Centerdata audits uitvoeren om te beoordelen of het kwaliteitsmanagementsysteem en het informatiebeveiligingsmanagementsysteem nog overeenstemmen met de normen en de beoogde kwaliteitsdoelstellingen.