Wat vinden Nederlanders van de diverse maatregelen om klimaatverandering tegen te gaan? Wat zijn volgens hen de gevolgen van de maatregelen? En hoe kijkt men naar de verdeling van de lasten tussen bedrijven en burgers? Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) nam het onder de loep en maakte daarbij gebruik van het LISS panel van Centerdata. 

Onlangs verscheen het onderzoeksrapport ‘Klimaataanpak: toekomstbepalende keuzes voor onze samenleving’. Dit gaat over de energietransitie vanuit het perspectief van Nederlandse burgers. Het is het derde en laatste rapport van SCP op basis van een uitgebreid onderzoek in het LISS panel.  

Lees het gehele rapport ‘Klimaataanpak: toekomstbepalende keuzes voor onze samenleving’. Ook zijn de eerder verschenen rapporten online te vinden: ‘Op weg naar aardgasvrij wonen’ en ‘Woningverduurzaming: willen en kunnen betekent nog niet doen’

Onderzoeksresultaten

In het meest recente onderzoek komt naar voren dat Nederlanders het belang onderstrepen om klimaatverandering tegen te gaan. Toch zijn veel mensen bezorgd over de effectiviteit van de maatregelen en ervaart een meerderheid (circa 60%) de lastenverdeling van de maatregelen tussen bedrijven en burgers als onrechtvaardig.  

Ook werd duidelijk dat de persoonlijke financiële situatie een belangrijke voorspeller is voor het type zorgen, het type onvrede en opvattingen rond lasten en lastenverdeling van mensen. Dat maakt het geheel een sociaal-maatschappelijk vraagstuk, volgens SCP.  

Vragenlijst in LISS panel 

Centerdata adviseerde over de vragenlijst, verzorgde het testen en programmeren ervan, begeleidde het veldwerk en leverde de opgeschoonde data aan bij SCP. De vragenlijst bevatte vragen over onder meer de woonsituatie van de respondenten. Denk aan het type woning waarin iemand woont, de aanwezigheid van een HR-ketel, zonnepanelen en dubbel glas. Het ging ook over de diverse opvattingen over woningverduurzaming, watergebruik en manieren om het huis te verwarmen. Verder kwamen onderwerpen aan bod zoals vervoer, consumptie van vlees, klimaatverandering en de eigen bijdrage aan het verminderen hiervan. 

Binnenkort is de verkregen data uit het onderzoek beschikbaar op het LISS Data Archive. Centerdata vindt het belangrijk om de wetenschap verder te brengen en stelt daarom wetenschappelijke informatie beschikbaar.

Tot slot

Wij doen allerlei onderzoek op het gebied van duurzaamheid. Lees over dit werkveld als u meer te weten wilt komen.