Sinds de uitbraak van het coronavirus in Nederland is er in het LISS panel van Centerdata al voor verschillende studies data verzameld over de effecten van corona op de Nederlandse samenleving. Het Ministerie van VWS ontwikkelde de app CoronaMelder die in het najaar van 2020 werd gelanceerd. Het doel van de app is mensen die langere tijd in de buurt zijn geweest van iemand die besmet is met het coronavirus te waarschuwen en adviseren. Het ministerie gaf Tilburg University (Dr. Nynke van der Laan) de opdracht om onderzoek te doen naar het gebruik van en de opvattingen over de CoronaMelder.

Vlak na de landelijke lancering van de app heeft Centerdata de eerste vragenlijst over de CoronaMelder aangeboden in het LISS panel. Om variabelen uit andere studies mee te kunnen nemen in de analyses, selecteerden we panelleden die hadden meegedaan aan de Health Core Study en de studie naar de gevolgen van het coronavirus van dr. Peter van der Velden.

De steekproef is zo samengesteld dat deze op de belangrijkste achtergrondvariabelen representatief is voor de Nederlandse samenleving. Ondanks dat panelleden minder lang de tijd kregen om de vragenlijst in te vullen dan normaal (twee weken in plaats van een maand), was de respons hoog: 91% van de uitgenodigde panelleden deed mee.

Op woensdag 13 januari publiceerde de Rijksoverheid een Kamerbrief over de stand van zaken rondom het coronavirus. Hierin worden onder ander de resultaten van de eerste meting naar de CoronaMelder onder de leden van het LISS panel besproken.

Tilburg University bracht ook een bericht naar buiten met de eerste resultaten van het onderzoek.

Enkele resultaten

Omdat de voorlopige resultaten laten zien dat jongeren en mensen met basisschool of VMBO als hoogste opleidingsniveau de app naar verhouding minder gebruiken, wil de overheid in de communicatie meer aandacht besteden aan deze doelgroepen.

Wat de onderzoekers verder opviel, en wat in de brief ook wordt benoemd, is dat maar liefst twee derde van de CoronaMelder-gebruikers zich verplicht voelt de app te gebruiken. Er zal verder worden geëvalueerd hoe er het beste met dit sentiment kan worden omgegaan: het is niet de bedoeling dat mensen enige druk of dwang voelen.

Vervolg

In december is de tweede meting over de CoronaMelder afgenomen onder dezelfde steekproef. De derde meting is 18 januari van start gegaan en de laatste meting zal in maart van dit jaar plaatsvinden. De data zullen na afronding van het onderzoek beschikbaar worden gesteld voor wetenschappelijk onderzoek via www.lissdata.nl.