De coronapandemie heeft nauwelijks geleid tot meer mentale problemen onder Nederlandse jongeren van 16 tot 20 jaar. Het aantal adolescenten met ernstige angst- en depressieklachten nam tussen 2012 en 2020 niet toe. Het aantal mensen met milde klachten nam wel aanzienlijk toe, maar er zijn geen aanwijzingen dat deze toename in het coronajaar sterker was dan in andere jaren. Ook is er geen extra toename gevonden van slaapproblemen, vermoeidheid en het gebruik van medicijnen tegen angst en depressieve klachten. Negen maanden na de start van de pandemie was de psychische gezondheid van adolescenten vergelijkbaar met die van vóór de corona-uitbraak.

Dit blijkt uit een longitudinale studieonder 850 adolescenten van Centerdata en Tilburg University, in het wetenschappelijk tijdschrift Psychiatry Research. Voor deze studie zijn drie groepen 16 tot 20-jarigen vergeleken: uit eind 2012, uit eind 2016 en uit eind 2020.

Uit de studieblijkt dat eind 2020 32% van de adolescenten kampten met milde angst- en depressieklachten. Onder adolescenten eind 2016 was dit 20% en onder adolescenten eind 2012 24%. Hoewel het percentage adolescenten met milde klachten is toegenomen, blijkt uit het onderzoek niet dat deze toename in de maanden na corona sterker was dan de toename in eerdere jaren. Verder blijkt dat adolescenten in 2020 weliswaar vaker gebruik maakten van de GGZ, maar dat er in de jaren daarvoor ook al sprake was van een toename. Al met al wijzen de resultaten erop dat de coronapandemie een zeer beperkte negatieve invloed had op de mentale gezondheid van 16 tot 20-jarigen.

Het onderzoek maakt deel uit van een groot en langlopend onderzoek van Centerdata en Tilburg University naar de effecten van de coronapandemie op de mentale gezondheid en het sociale functioneren van de Nederlandse bevolking. De resultaten sluiten nauw aan bij internationaal langlopend onderzoek naar de effecten van de pandemie op de mentale gezondheid van adolescenten.

De publicatie is open access en via deze link gratis te downloaden.

Referentie: Prof. dr. P.G. van der Velden, Prof. dr. H.J.A. van Bakel &  Prof. dr. M. Das (2022). Mental health problems among Dutch adolescents of the general population before and 9 months after the COVID-19 outbreak: A longitudinal cohort study. Psychiatry Research 311, 114528.