Hoeveel Europese huishoudens hebben te maken met armoede? Wat zou 100 euro extra kinderbijslag per maand betekenen voor het welvaartsniveau van gezinnen die moeilijk rond kunnen komen? Met de verzamelde data in het project Euromod kan de Europese Commissie dit soort vragen beantwoorden. Onlangs is het contract ondertekend dat Centerdata ook in 2020 aan Euromod verbindt. 

Microsimulatiemodel

Euromod is een EU-breed microsimulatiemodel dat per land belastingen, sociale premies en uitkeringen modelleert. Het biedt onderzoekers de mogelijkheid op vergelijkbare wijze de effecten van belastingen, premies en uitkeringen op de inkomens van huishoudens te berekenen.

‘Elk jaar worden de laatste veranderingen in het stelsel van elk land in het model verwerkt’, vertelt Centerdata-onderzoeker Klaas de Vos.

‘De Europese Commissie gebruikt de uitkomsten onder meer om actuele cijfers over sociale uitsluiting en armoede te kunnen publiceren. Aan de hand van het Euromod-model kan men zien hoe armoede zich in diverse Europese landen ontwikkelt.’

Het project wordt gecoördineerd door het Joint Research Centre van de Europese Commissie in Sevilla, in samenwerking met de Microsimulation Unit van ISER, Essex University.

Input uit Nederland

Centerdata levert de input namens Nederland. ‘We verwerken microdata, dat wil zeggen data over circa 30.000 personen, tot bruikbare input voor het Euromod model’, aldus De Vos.

‘Ook het verzamelen en invoeren van actuele systeemparameters nemen wij voor onze rekening. Daarnaast schrijven we de samenvatting van de resultaten in het Country Report.’

Elfde keer

Centerdata verzorgt deze update nu voor het elfde achtereenvolgende jaar. Klaas de Vos is in totaal al ruim 23 jaar betrokken bij het project.

De Vos: ‘Samen met het nationale team van Portugal zijn we recordhouder in Euromod. Er nemen nu 28 landen deel. In de beginjaren waren dat er nog maar 15. In dit project is het de kunst om gezamenlijk iets op te leveren waarmee je landen kunt vergelijken.’