Centerdata doet mee aan COORDINATE, een Europees onderzoeksproject op het gebied van welzijn van kinderen en jongeren. Het project is gericht op het opzetten van een onderzoeksinfrastructuur en een community op dit gebied. Als onderdeel van dit project is er een programma opgestart voor jonge onderzoekers die een tot drie weken kunnen verblijven bij een onderzoeksinstituut in het buitenland. Tijdens het verblijf doen ze onderzoek met bestaande data. Onderzoekers kunnen hiervoor een onderzoeksvoorstel indienen. Als het voorstel wordt geaccepteerd wordt hun verblijf door COORDINATE gefinancierd.

In de maand september is Bruno Šimac, een onderzoeker uit Zagreb bij Centerdata in huis. In eigen land, Kroatië, richt de wetenschapper zich in zijn onderzoek op de kwaliteit van leven en sociale integratie van de Kroatische plattelandsjeugd. Die worden gezien als de beste voorspellers van de intentie van deze jeugd om op het Kroatische platteland te blijven wonen.

Onderzoek

Soortgelijk onderzoek getiteld Social Integration and Youth Life Satisfaction – Comparison of Rural and Urban Youth in the Netherlands verricht Šimac op basis van de LISS data gedurende zijn verblijf in Tilburg.

Onderzoek met de LISS data staat ook open voor andere wetenschappers. Meer informatie is te vinden op:

https://www.coordinate-network.eu/transnational-visits