Kunnen draagbare sensoren als voorspellingstool vragenlijsten vervangen?

Met een draagbare app tijdsbestedingsonderzoek uitvoeren. Dat is de essentie van het project Making Time Count. In opdracht van de World Bank ontwikkelt Centerdata deze voorspellingstool. En met succes: Centerdata is geshortlist voor GOR Best Practice Award, met als resultaat een presentatie in Berlijn 8 september 2022!

Sneller, goedkoper en objectiever meten is veel waard. Het is dan ook onderdeel van de Sustainable Development Goals, SDG 5.4. Projectleider Seyit Höcük van Centerdata: ‘Time use surveys, gewone vragenlijsten zijn duur en moeilijk uitvoerbaar. Met nu dit innovatieve idee om dagelijkse tijdsbestedingsactiviteiten te voorspellen met wearable sensors bieden we een goed alternatief. En de data van wearable devices zijn ook nog eens objectiever’. Hij benadrukt dat data verzamelen in een dagboek moeilijk is. ‘Terwijl er juist zo’n behoefte aan die informatie is om beleid te kunnen maken. Met de vervanging door wearable devices kunnen Time use surveys vervallen. Een groot voordeel.’

De vraag die de World Bank eerder aan Centerdata stelde voor de opdracht was: kunnen we met machinetechnologie, wearable devices, dagelijkse menselijke activiteiten voorspellen? Want het is  belangrijk om te weten welke activiteiten hoe vaak en wanneer worden uitgevoerd. En hoe de verhoudingen tussen bijvoorbeeld man en vrouw en jong en oud zijn. Bijvoorbeeld in de landbouw bij het water halen, koken, eten, jagen of voedsel verzamelen.

Best Practice Award

Tijdens de General Online Research Conference (GOR), jaarlijks georganiseerd door de Duitse Vereniging voor Online Onderzoek, was er de mogelijkheid om mee te doen aan de ‘Best Practice Award’. Hiervoor konden casestudy’s uit de echte wereld met een sterke focus op online onderzoek worden ingezonden. Bijvoorbeeld opkomende marktonderzoeksmethoden zoals wearable- en sensorgebaseerd onderzoek.

De projectleider vertelt trots: ‘Het is een hooggewaardeerde conferentie in het vakgebied van survey en online onderzoek. Dit is een dynamisch, innovatief veld, met voortdurend nieuwe uitdagingen en kansen voor onderzoek en praktijk. Mooi dat we deze prestatie hebben kunnen leveren. Wat we doen blijft niet onopgemerkt. Wij hebben vanuit Centerdata dit onderzoek samen met de World Bank uitgevoerd en ingediend. En samen met drie andere partijen zijn we vervolgens geshortlist voor de Best Practice Award. We mogen ons onderzoek 8 september presenteren in Berlijn.’

Accelerometer

Het project kent al een wat langere voorgeschiedenis. ‘In 2012 is het accelerometerproject gestart, een intern project, dat vervolgens in 2018 opnieuw is opgepakt. Er zijn toen data verzameld in het LISS panel die werden gekoppeld aan de achtergrond van mensen. We konden zo iets zeggen over de gezondheid van mensen en hoe dit zich verhoudt tot de dagelijkse activiteiten. Dat werk hebben we op verschillende conferenties gepresenteerd in 2019. Dit onderzoek heeft zijn vruchten uitgeworpen, omdat we daarmee de mogelijkheid hebben gekregen om met de World Bank samen te werken. Die bank zag duidelijk voordelen en kwam na de conferentie in Zagreb bij ons met de vraag: ‘Wij hebben data uit een groot onderzoek in Malawi, kunnen jullie ook zoiets voor ons doen?’

Höcük vertelt over het project: ‘Met de data van Malawi is toen een model opgesteld op basis waarvan een voorspelling kan worden gedaan. Eerst zijn de data grondig schoongemaakt. Zoveel mogelijk informatie is geëxtraheerd uit bewerkte data. Daarna zijn er drie verschillende machine learning tools toegepast. Gradient Boosting bleek uiteindelijk het beste model. Het resultaat is dat we de dagelijkse tijdsbestedingsactiviteiten goed kunnen voorspellen!’