Centerdata en Tilburg University hebben op 30 juni een samenwerkingsovereenkomst getekend. Hiermee maken beide partners de al bestaande samenwerking nog structureler en strategischer. Centerdata mag zich vanaf nu dan ook ‘Official Partner Tilburg University’ noemen.

Er is altijd al sprake geweest van een nauwe samenwerking tussen Centerdata en Tilburg University, sinds Centerdata in 1996 is opgericht. Het College van Bestuur van Tilburg University en de directie en de Raad van Toezicht van Centerdata hebben veel waardering voor elkaars reputatie, positie en activiteiten en staan daardoor zeer positief tegenover deze onderlinge (strategische) samenwerking. De nauwe samenwerking met de verschillende faculteiten van Tilburg University geeft voor Centerdata een meerwaarde op de terreinen van theorievorming, methode van onderzoek en interpretatie van onderzoeksresultaten. Voor Tilburg University betekent het extra mogelijkheden tot valorisatie en betere toegang tot datafaciliteiten.

“De data van Centerdata zijn al lang belangrijk voor onderzoek van Tilburg University. Social sciences hebben echter steeds meer behoefte aan een grootschalige infrastructuur voor dataverzameling. We hopen met intensivering van de samenwerking op dit vlak steeds meer mogelijk te maken.” – Paulina Snijders, vice voorzitter College van Bestuur.

Marcel Das, directeur van Centerdata, is verheugd met de samenwerking. “De campus van Tilburg University is altijd al onze vertrouwde plek geweest. We werken nauw samen met een groot aantal onderzoekers verbonden aan de universiteit. Met de ondertekening van deze overeenkomst wordt eens te meer bevestigd dat beide partijen de meerwaarde zien van het in elkaars nabijheid zijn. En dat gaat verder dan alleen dataverzameling. Ook onze expertise op het gebied van beleids- en consumentenonderzoek, en op het terrein van data science en softwareontwikkeling willen we graag inzetten om samen met Tilburg University een bijdrage te leveren aan maatschappelijk relevante projecten.”

Official partner Tilburg University

Sinds 2019 mogen partners waarmee Tilburg University een duurzame strategische samenwerking heeft zich ‘Official Partner Tilburg University’ noemen en dit laten zien met een bijbehorend logo. Andere official partners van Tilburg University zijn PON/Telos en Stichting Topklinische Ziekenhuizen. Ook Centerdata mag zich vanaf heden official partner van Tilburg University noemen.

Paulina Snijders (Tilburg University) en Marcel Das (Centerdata) met het partnerlogo