De uitbraak van de coronacrisis heeft vergaande gevolgen voor de Nederlandse economie. Sommige sectoren worden zo hard getroffen dat mensen zonder werk komen te zitten. Kan een deel van hen de overstap maken naar de energiesector, waar juist een tekort is aan technisch personeel? CentERdata voerde een verkennend onderzoek uit voor Human Capital Topsectoren voor de topsector Energie.

Waar verdwijnen banen en waar is een overstap naar de energiesector relatief eenvoudig? Met belangstelling is er gereageerd op het onderzoek.

‘Het idee is dat mensen in krimpberoepen kennis en vaardigheden in huis kunnen hebben die goed van pas kunnen komen bij technische beroepen in de energiesector. Daar staan ze te springen om technisch geschoold personeel. In ons onderzoek hebben we gekeken naar de haalbaarheid van zo’n overstap’, vertelt Patricia Prüfer, hoofd data science bij Centerdata.

Overlap in kennis en vaardigheden

‘Aan de hand van een uitgebreide data-analyse en de inzet van een ‘gelijkenisscore’ hebben we de overlap in kaart gebracht tussen krimpberoepen en krapteberoepen’, aldus Prüfer. ‘Denk bijvoorbeeld aan de vaardigheden die je moet hebben in bepaalde beroepen en de benodigde kennis, ervaring, en opleiding die ervoor nodig zijn.’

De onderzoeksmethode is gebaseerd op een eerder onderzoek van Centerdata naar de impact van de digitalisering op de arbeidsmarkt, waarbij sommige beroepen (dreigen te) verdwijnen.

Van vliegtuigmonteur naar een baan in de energiesector

Het onderzoek gericht op de Topsector Energie was een ‘eyeopener’ bij installatiebedrijf SPIE: ‘Binnen je eigen sector kun je last hebben van een bias door te denken dat de competenties van jouw beroepsgroep uniek zijn. Het onderzoek laat objectief zien dat veel van die competenties sectoroverstijgend en uitwisselbaar zijn. Denk aan een vliegtuigmonteur, maar bijvoorbeeld ook aan geluids- en lichttechnici in de concert- en theaterwereld.’

De resultaten helpen om vanuit knelpunten en kansen te kijken naar het vergroten van de wendbaarheid op de arbeidsmarkt. In het onderzoek wordt gesproken over een ‘redenering andersom’. Daarbij is zichtbaar gemaakt in welke beroepsgroepen en sectoren de juiste mensen te vinden zijn voor functies waar veel vraag naar is.

Vervolg

Patricia Prüfer: ‘Op basis van een vervolgonderzoek willen we een tool ontwikkelen om nog scherper de overstapmogelijkheden in beeld te brengen. Ook gaan we dan kijken of we omgevingsfactoren en context van een beroep mee kunnen nemen en de taken die uitgevoerd moeten worden in een bepaald beroep meten.’

Lees het volledige onderzoeksrapport ‘Transitiemogelijkheden in coronatijd voor de topsector Energie’ door Patricia Prüfer en Marcia den Uijl.