Zo’n 6.000 actieve panelleden uit 4.500 huishoudens, in leeftijd variërend van 16 tot 102 jaar: Centerdata’s representatieve LISS panel mag met recht een dwarsdoorsnede van de Nederlandse bevolking worden genoemd. Het jubilerende panel bestaat vandaag (12 september 2019) op de kop af 12,5 jaar.

Het is 12 maart 2007 als het allereerste LISS panellid een vragenlijst invult. In de 12,5 jaar daarna zullen er vele vragenlijsten volgen, over tal van uiteenlopende onderwerpen. Dankzij de circa 8.000 panelleden die het panel elk jaar doorgaans weer telde, heeft Centerdata tot nu ruim 250 verschillende vragenlijsten kunnen afnemen voor onderzoekers uit binnen- en buitenland.

Kernvragenlijsten

Ook legt Centerdata zélf elk jaar zogenoemde kernvragenlijsten voor aan de LISS panelleden, over thema’s als gezondheid, normen en waarden, opleiding en werk. Dit maakt de effecten van veranderingen in het leven van mensen, hun reactie op gebeurtenissen, en de effecten van maatschappelijke veranderingen en beleidsmaatregelen zichtbaar. De data worden gebruikt voor wetenschappelijk, maatschappelijk en beleidsrelevant onderzoek.

Via het LISS data archief zijn de data van zowel de kernvragenlijsten als van de in opdracht van derden uitgevoerde onderzoeken, kosteloos beschikbaar voor iedereen.

Representatief

Het panel werd in 2007 opgericht als onderdeel van de studie Measurement and Experimentation in the Social Sciences (MESS), met financiële steun van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Op dit moment bevat het LISS panel zo’n 6.000 actieve panelleden, vertelt Josette Janssen, hoofd Panelbeheer bij Centerdata. “Mensen kunnen meedoen vanaf 16 jaar, en het oudste panellid is 102 jaar oud. Het op-een-na-oudste panellid doet daar met 96 jaar niet veel voor onder. We kunnen dus gerust stellen dat jong én oud deel uitmaakt van het panel en dat het LISS panel met recht representatief genoemd mag worden.”

Alleen via werving

Huishoudens kunnen alleen via een werving in het panel komen. Voor het einde van dit jaar vindt de inmiddels vijfde wervingsronde plaats, schetst Josette. “Je kunt je dus niet zelf aanmelden om panellid te worden. Er zitten alleen mensen in het panel uit huishoudens die via een van de wervingsrondes in het panel zijn gekomen, of die later tot dat huishouden zijn gaan behoren, bijvoorbeeld omdat iemand is gaan samenwonen. Op die manier borgen we de representativiteit van het panel.”

Grote betrokkenheid

Panelleden vinden het belangrijk om mee te doen, vervolgt Josette. “In een evaluatievragenlijst over hun eigen deelname aan het panel, in maart 2019, noemde 74,7 procent van de panelleden het helpen van onderzoekers als belangrijkste motivatie om mee te doen. Misschien is dat ook de reden dat bijna 37 procent van de leden die in 2007 zijn geworven, anno 2019 nog altijd panellid is. Centerdata is uiteraard erg blij met die blijvende betrokkenheid. Op naar de volgende 12,5 jaar!”