Meetfouten en (on)zekerheden in statistisch en surveyonderzoek: ze staan centraal tijdens de jaarlijkse lezingendag van het Nederlandstalig Platform voor Survey Onderzoek (NPSO), op donderdag 3 oktober bij CentERdata in Tilburg.

Een meetfout kan leiden tot vertekening in resultaten, waardoor metingen een onzuivere afspiegeling van de realiteit vormen. Een meetfout kan zowel systematisch als toevallig voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan onduidelijke vragen of instructies in vragenlijsten die tot verkeerde antwoorden leiden, onduidelijke items, suggestieve vragen, sociale wenselijkheid, of herinneringsbias.

Presentaties

Tijdens deze themabijeenkomst staat de praktijk centraal, met presentaties die ingaan op ervaringen met en recente voorbeelden van:

  • het voorkomen van meetfouten (wat kun je allemaal in de voorbereiding doen om de kans op meetfouten te reduceren?)

  • het corrigeren voor meetfouten bij analyses (hoe houd je rekening met de vertekening?);

  • het compenseren van meetfouten (aanvullend inzicht of correctiemogelijkheden met behulp van onder meer registraties, big data, validaties en imputaties, en de mogelijke uitdagingen die daaraan kleven).

De dit jaar door CentERdata gehoste lezingendag vindt plaats op donderdag 3 oktober van 12.00 tot 17.30 uur (inclusief gratis lunch), in de Portrettenzaal van Tilburg University (Cobbenhagen-gebouw).

Meer informatie en aanmelden

Het volledige programma van de lezingendag, inclusief samenvattingen van de presentaties, is te vinden op de website van NPSO.
NPSO-leden kunnen zich gratis aanmelden voor dit evenement via de NSPO-website. NPSO-lid worden is gratis.