De sociaal-wetenschappelijke gemeenschap krijgt regelmatig van ODISSEI de kans om gebruik te maken van gratis dataverzameling in het LISS panel van Centerdata. Een verslag van 12 van zulke dataverzamelingen in het LISS panel is te lezen in de meest recente versie van het blad ‘E-data & Research’.

Wat zijn de gevolgen van de coronacrisis? Hoe staan Nederlandse patiënten tegenover kunstmatige intelligentie? Het zijn voorbeelden van onderzoeken die in het LISS panel van Centerdata hebben plaatsgevonden na twee oproepen van ODISSEI.

De ene oproep om kosteloos data te verzamelen vond plaats eind 2019. Een extra oproep werd gedaan in maart van dit jaar, nadat het coronavirus was uitgebroken en onderzoekers de kans kregen om de maatschappelijke gevolgen in beeld te brengen.

Het gehele artikel in E-data & Research over de 12 dataverzamelingen in het LISS panel is te lezen in de PDF. Of bekijk het gehele nummer. Hierin zijn diverse succesverhalen te vinden over het delen en hergebruiken van data. Zo lees je onder andere verhalen over: ‘Houtonderzoek verrijkt kennis over kunst’ en ‘Met AI zoeken in historisch fotomateriaal’.

Over E-data & Research

E-data & Research is een nieuwsbrief over data en onderzoek in de alfa- en gammawetenschappen. Het blad bevat artikelen voor onderzoekers, studenten en iedereen die zich verder betrokken voelt bij de ontwikkelingen in opslag en hergebruik van digitale onderzoeksgegevens.

E-data & Research verschijnt drie keer per jaar en wordt mogelijk gemaakt door Centerdata, CLARIAHDANSKNAW Humanities Cluster, de Koninklijke BibliotheekODISSEI en het Rijksmuseum. Op edata.nl staan alle uitgebrachte nummers.

De volgende E-data & Research verschijnt dit najaar.