Beleidsonderzoek & Analyse Managementteam

dr. ir. Peter Fontein

Operationeel directeur

In contact komen met Peter Fontein?

Mail of bel, we horen het graag.

Over Peter Fontein

Peter is operationeel directeur van Centerdata. Daarnaast bestaat een deel van zijn werk uit contractonderzoek. Zijn onderzoeksspecialisme is toegepast kwantitatief micro-economisch onderzoek op het gebied van de arbeidsmarkt, bestedingspatronen en financieel gedrag van huishoudens. Peter heeft als senior onderzoeker een groot aantal projecten op de genoemde gebieden uitgevoerd en begeleid.

Hij is afgestudeerd in de Technische Natuurkunde en aansluitend gepromoveerd in hetzelfde vakgebied. Bovendien heeft hij een MBA opleiding afgerond aan Purdue University en TIAS.

Aansluitend aan zijn promotie startte hij in 1990 als onderzoeker bij de sectie Econometrie van het toenmalig Economisch Instituut Tilburg. In zijn loopbaan bij het Economisch Instituut Tilburg is hij senior onderzoeker, afdelingshoofd en managing director geweest.

Gedurende zijn loopbaan werkte Peter aan een groot aantal projecten mee, zowel zelfstandig als lid van een team of als projectleider. In deze projecten lag de focus op kwantitatief economisch onderzoek, programmeren van complexe (simulatie)modellen, schrijven van zowel technische rapportages als publieksvriendelijke rapporten, het voeren van intern en extern overleg en het presenteren van onderzoeksresultaten.

Onderwijs arbeidsmarktramingen
IPTO: vakken en bevoegdheden peildatum 1 oktober 2015
Wetenschappelijk rapport 2017

IPTO: vakken en bevoegdheden peildatum 1 oktober 2015

IPTO: vakken en bevoegdheden peildatum 1 oktober 2014
Wetenschappelijk rapport 2016

IPTO: vakken en bevoegdheden peildatum 1 oktober 2014

De toekomstige arbeidsmarkt voor onderwijspersoneel po, vo en mbo 2015-2025, update oktober 2015
Wetenschappelijk rapport 2015

De toekomstige arbeidsmarkt voor onderwijspersoneel po, vo en mbo 2015-2025, update oktober 2015

De arbeidsmarkt voor leraren vo 2015-2020, regio Flevoland
Wetenschappelijk rapport 2015

De arbeidsmarkt voor leraren vo 2015-2020, regio Flevoland

Loopbaanmonitor 2015, Begeleiding van beginnende leraren
Wetenschappelijk rapport 2015

Loopbaanmonitor 2015, Begeleiding van beginnende leraren

IPTO: vakken en bevoegdheden peildatum 1 oktober 2013
Wetenschappelijk rapport 2015

IPTO: vakken en bevoegdheden peildatum 1 oktober 2013