Managementteam Staf

dr. ir. Peter Fontein

Operationeel directeur

In contact komen met Peter Fontein?

Mail of bel, we horen het graag.

Over Peter Fontein

Peter is operationeel directeur van Centerdata. Daarnaast bestaat een deel van zijn werk uit contractonderzoek. Zijn onderzoeksspecialisme is toegepast kwantitatief micro-economisch onderzoek op het gebied van de arbeidsmarkt, bestedingspatronen en financieel gedrag van huishoudens. Peter heeft als senior onderzoeker een groot aantal projecten op de genoemde gebieden uitgevoerd en begeleid.

Hij is afgestudeerd in de Technische Natuurkunde en aansluitend gepromoveerd in hetzelfde vakgebied. Bovendien heeft hij een MBA opleiding afgerond aan Purdue University en TIAS.

Aansluitend aan zijn promotie startte hij in 1990 als onderzoeker bij de sectie Econometrie van het toenmalig Economisch Instituut Tilburg. In zijn loopbaan bij het Economisch Instituut Tilburg is hij senior onderzoeker, afdelingshoofd en managing director geweest.

Gedurende zijn loopbaan werkte Peter aan een groot aantal projecten mee, zowel zelfstandig als lid van een team of als projectleider. In deze projecten lag de focus op kwantitatief economisch onderzoek, programmeren van complexe (simulatie)modellen, schrijven van zowel technische rapportages als publieksvriendelijke rapporten, het voeren van intern en extern overleg en het presenteren van onderzoeksresultaten.

Loopbaanmonitor Onderwijs 2022
Wetenschappelijk rapport 2022

Loopbaanmonitor Onderwijs 2022

IPTO: vakken en bevoegdheden in het voortgezet onderwijs; Peildatum 1 oktober 2020
Wetenschappelijk rapport 2021

IPTO: vakken en bevoegdheden in het voortgezet onderwijs; Peildatum 1 oktober 2020

Loopbaanmonitor Onderwijs 2021
Wetenschappelijk rapport 2021

Loopbaanmonitor Onderwijs 2021

De arbeidsmarkt voor leraren voortgezet onderwijs 2021-2026, regio Noord-Holland (onderdeel van een 14-delige reeks)
Wetenschappelijk rapport 2021

De arbeidsmarkt voor leraren voortgezet onderwijs 2021-2026, regio Noord-Holland (onderdeel van een 14-delige reeks)

De toekomstige arbeidsmarkt voor onderwijspersoneel po, vo en mbo 2021-2031
Wetenschappelijk rapport 2021

De toekomstige arbeidsmarkt voor onderwijspersoneel po, vo en mbo 2021-2031

Vitaal naar pensioen: De (arbeidsmarkt)positie van oudere leraren in het primair onderwijs en oudere docenten in het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs in beeld
Wetenschappelijk rapport 2021

Vitaal naar pensioen: De (arbeidsmarkt)positie van oudere leraren in het primair onderwijs en oudere docenten in het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs in beeld