Beleidsonderzoek & Analyse

dr. Klaas de Vos

Senior onderzoeker

In contact komen met Klaas de Vos?

Mail of bel, wij horen het graag.

Over Klaas de Vos

Klaas is senior onderzoeker bij de afdeling Beleidsonderzoek & Analyse waar hij contractonderzoek doet en waar hij ruime ervaring heeft opgedaan als projectleider. Zijn onderzoeksspecialisme is kwantitatief micro-economisch onderzoek op het gebied van inkomens en arbeidsmarktgedrag van personen en huishoudens, met speciale interesse voor armoede, pensioenen, onderwijs, microsimulatie, en internationale vergelijkingen op de genoemde terreinen.

Klaas werkte voor zijn indiensttreding bij Centerdata onder meer als onderzoeker bij de Erasmus Universiteit Rotterdam waar hij in 1991 promoveerde op het onderzoek ‘Micro-economic definitions of poverty’.

Trends in de arbeidsmarktpositie van pas afgestudeerden van de pabo
Hoofdstuk in boek 2023

Trends in de arbeidsmarktpositie van pas afgestudeerden van de pabo

Loopbaanmonitor Onderwijs 2022
Wetenschappelijk rapport 2022

Loopbaanmonitor Onderwijs 2022

Historische formatie- en stroomgegevens voortgezet onderwijs
Wetenschappelijk rapport 2022

Historische formatie- en stroomgegevens voortgezet onderwijs

Historische formatie- en stroomgegevens primair onderwijs
Wetenschappelijk rapport 2022

Historische formatie- en stroomgegevens primair onderwijs

Historische formatie- en stroomgegevens middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie
Wetenschappelijk rapport 2022

Historische formatie- en stroomgegevens middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

De arbeidsmarkt voor leraren voortgezet onderwijs 2022-2027, regio Noord-Holland (onderdeel van een 14-delige reeks)
Wetenschappelijk rapport 2022

De arbeidsmarkt voor leraren voortgezet onderwijs 2022-2027, regio Noord-Holland (onderdeel van een 14-delige reeks)