Naast onderzoek in de eigen panels zet CentERdata haar inhoudelijke expertise en infrastructuur op het terrein van internet-based survey onderzoek ook in bij een door de opdrachtgever aangeleverde doelgroep (bv. gemeenten of studenten). Er kunnen geavanceerde, op maat gemaakte online vragenlijsten uitgezet worden via het door CentERdata ontwikkelde Hosting Management System (HMS).

In dit systeem worden gepersonaliseerde login codes gecreĆ«erd, waardoor een respondent ‘herkend’ kan worden. Dit heeft als voordelen dat de vragenlijst niet meerdere keren ingevuld kan worden door dezelfde persoon en dat een respondent de vragenlijst tussentijds af kan breken en op een later moment weer kan hervatten. Respondenten kunnen uitgenodigd worden voor de vragenlijst middels een e-mail met gepersonaliseerde link of een brief waarin hun gepersonaliseerde login code wordt vermeld. De respons wordt gemonitord, er kunnen reminders (voor bepaalde groepen) verstuurd worden en er kan een limiet gezet worden op het aantal ingevulde vragenlijsten.

De data-oplevering bestaat uit een volledig gelabeld SPSS (of ander gewenst format) databestand, een codeboek dat de vragenlijst en de data precies beschrijft en/of een analyse en rapportage van de resultaten.

Enkele voorbeelden van hostings zijn:

  • vragenlijst over afvalscheiding (gemeente Tilburg)
  • vragenlijst over CV’s onder HR managers in Keulen (Universiteit Keulen)
  • vragenlijst over het Elektronisch patientendossier (EPD) onder verpleegkundigen en artsen (RIVM)
  • Studentenmonitor Tiu (Tilburg University)
  • Alumnimonitor VU (Vrije Universiteit)
  • vragenlijst onder bestand van pilotgroep Wajong (UWV)