Online dataverzameling

Image

Online dataverzameling

Centerdata is gespecialiseerd in online dataverzameling bij de doelgroepen waar de opdrachtgever behoefte aan heeft. Dat kan variëren van studenten tot schoolbesturen, van pensioenfondsen tot instellingen voor kinderopvang en van uitkeringsgerechtigden tot werkgevers.

We combineren de kennis van vragenlijstonderzoek met IT-kennis en ruime ervaring met het realiseren van voldoende respons op uw vragenlijst. Daarbij werken wij meestal voor opdrachtgevers die hoge eisen stellen aan de inhoud en de technische mogelijkheden van een vragenlijst en aan een AVG-conforme werkwijze.

Image

Nieuw panel opzetten

Naast eenmalige vragenlijsten verzorgen wij ook vragenlijsten die langer lopen en meerdere metingen hebben en bieden wij de mogelijkheid om een nieuw panel op te zetten met deelnemers uit een specifieke doelgroep.

Meer weten?

Hoe gaan wij te werk?

Als de vragenlijst eenmaal gereed is programmeren en testen wij inhoudelijk en technisch. Er is grote flexibiliteit in vraagtypen en mogelijkheden om vragen vorm te geven. Routing in de vragenlijst, onderscheid tussen ‘geen antwoord’ en ‘weet niet’, beperkingen per antwoordcel, automatische optelling van antwoordvelden en een waarschuwing in geval van een foutieve invulling zijn standaard onderdeel van onze werkwijze. Deze online hulpmiddelen minimaliseren de noodzaak van eventuele validatiechecks op de opgeleverde data.

Respondenten kunnen op een pc, laptop, tablet of smartphone de vragenlijsten invullen. Uiteraard werken we met responsive designs zodat de gebruikerservaring op elke device prettig is.

Verder denken we mee over responsbevorderende maatregelen. Het is bijvoorbeeld mogelijk om kosteloos een PDF van de geprogrammeerde vragenlijst te genereren die meegestuurd kan worden in de uitnodiging tot deelname of via een link opgenomen kan worden in de introductie van de online vragenlijst. Op die manier kan de respondent zich alvast voorbereiden op de informatie die gevraagd wordt en zelf een inschatting maken van de invultijd van de vragenlijst. Daarnaast heeft Centerdata ruime ervaring met het opstellen van uitnodigingsteksten waarin het zo aantrekkelijk mogelijk gemaakt wordt voor de respondent om deel te nemen.

Meer weten? Neem contact op.

Over ons
Suzan Elshout MSc
Suzan Elshout MSc
Hostingcoördinator / Senior survey onderzoeker

Een greep uit onze projecten

  • Nationale Alumni Enquête

Centerdata voert samen met IVA onderwijs de alumni enquête uit voor alle 13 universiteiten in Nederland. Daarbij is er een basisvragenlijst en hebben de universiteiten de mogelijkheid om eigen vragenlijsten toe te voegen. Voor de rapportage wordt een benchmark geboden zodat de universiteiten de ervaringen van hun afgestudeerden met die van andere universiteiten kunnen vergelijken.

  • Slachtofferpanel

Voor Slachtofferhulp Nederland zet Centerdata een panel op waar de ervaringen van slachtoffers die gebruik hebben gemaakt van slachtofferhulp gevolgd kunnen worden.

  • Onderzoeken voor de ACM

Centerdata voert verschillende onderzoeken uit voor de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Het gaat om onderzoeken die de ACM moet uitvoeren wanneer een overname of een fusie wordt aangekondigd. De ACM geeft mede op basis van deze onderzoeken een mededingingsrechtelijk advies. Dit zijn gevoelige  dataverzamelingstrajecten die steeds binnen een strak wettelijk tijdpad uitgevoerd moeten worden. De ACM waardeert de vlotte communicatie van de Centerdata onderzoekers en de hoge kwaliteit van de data en de rapporten die opgeleverd worden.

  • Dataverzameling voor de AFM

In de periode 2017 – 2020 heeft Centerdata de online dataverzameling voor de Autoriteit Financiële Markten (AFM) verzorgd. Hierbij werden hoge eisen gesteld aan de veiligheid van het dataverzamelingstraject. Het ging om alle online vragenlijsten die uitgezet werden onder instellingen waar de AFM toezicht op houdt, bijvoorbeeld: banken, accountants, beleggingsondernemingen en pensioenuitvoerders.