Werken bij

CentERdata is een zelfstandig instituut dat gelieerd is aan Tilburg University. De belangrijkste activiteiten zijn het verzamelen van data via internet met behulp van panels en het uitvoeren van toegepast economisch en methodologisch onderzoek. CentERdata participeert in internationale onderzoeksprojecten. De opdrachtgevers zijn met name wetenschappelijke organisaties, de overheid en non-profit instellingen.