Werken bij

CentERdata is een zelfstandig instituut dat gelieerd is aan Tilburg University. De belangrijkste activiteiten zijn het verzamelen van data via internet met behulp van panels en het uitvoeren van toegepast economisch en methodologisch onderzoek. CentERdata participeert in internationale onderzoeksprojecten. De opdrachtgevers zijn met name wetenschappelijke organisaties, de overheid en non-profit instellingen.

Huidige vacatures

Are you a student with an affinity for data and interested in applying your knowledge to urgent societal and policy-relevant questions? Then check out this vacancy at CentERdata: Research Assistant in Data Science.