Vragenlijst- en panelonderzoek

Online survey onderzoek is een van onze expertises. We beheren en onderhouden verschillende representatieve panels die regelmatig vragenlijsten van onze opdrachtgevers invullen via internet. Een professionele helpdesk en het panelmanagement ondersteunen het veldwerk. Online panelonderzoeken richten we zo in dat u de juiste data krijgt van de juiste mensen. Niet meer, niet minder. We kunnen respondenten selecteren op informatie die al bekend is uit eerdere onderzoeken. Ook is het mogelijk om onderzoeken te spreiden, zodat respondenten niet worden geconfronteerd met onnodig lange vragenlijsten. Verder kunnen we herhaalonderzoek bij dezelfde personen relatief eenvoudig uitvoeren waardoor we veranderingen goed kunnen meten.

Het product van het vragenlijstonderzoek varieert, afhankelijk van de behoefte van de opdrachtgever, van een dataset met codeboek tot een volledige analyse en rapportage over de data. Vanaf de start van het CentERpanel, een van de representatieve panels, voeren wij onderzoek uit voor DNB (De Nederlandse Bank) naar de financiƫle positie van huishoudens. Hierdoor is een longitudinale database opgebouwd die beschikbaar is voor onderzoekers. In de loop van de jaren hebben wetenschappelijk onderzoekers van bijna alle Nederlandse universiteiten en een groot aantal buitenlandse universiteiten gebruikgemaakt van ons panelonderzoek. Daarnaast hebben wij opdrachten uitgevoerd voor het SCP, het NIDI, het Nibud en de FNV.