Publicaties
Gevonden 22 resultaten
Filters: Auteur is B. Cuelenaere
Wetenschappelijk rapport
Cuelenaere, B., Kieruj, N., Haanstra-Veldhuis, V., Mulder, J., & Oudejans, M. (2020). Levensloopbanen van werkloze vijftigplussers. Tilburg: CentERdata. (2.49 MB)
Mulder, J., Cuelenaere, B., & Ottink, E. (2020). Rapportage evaluatie vragenlijst Tevredenheid leerlingen Vensters. Tilburg: CentERdata. (1.28 MB)
Cuelenaere, B., & Leenen, J. (2019). Ervaringen cliëntenraden met Participatiewet, meting 2019, 2019. Tilburg: CentERdata.
Cuelenaere, B., Oudejans, M., & Leenen, J. (2019). Deelnemers en pensioengerechtigden over de Code Pensioenfondsen. Tilburg: CentERdata.
Elsen, M., Elshout, M., de Vos, K., & Cuelenaere, B. (2018). The labelling effect of child benefit: Study on the effects of the labelling of child benefit on parents’ expenditures., 2018. (3.1 MB)
Prüfer, P., Cuelenaere, B., Mulder, J., & Kieruj, N. (2017). Experiment inlichtingenplicht Algemene nabestaandenwet (Anw): CentERdata. (2.49 MB)
Benink, H., Das, M., Cuelenaere, B., & Elshout, S. (2015). Is de economische crisis voorbij? Een onderzoek naar de schuldenproblematiek in Nederland. Tiel: BKR. (3.89 MB)
Cuelenaere, B., & Mulder, J. (2015). Effecten van recent beleid op financiële positie 55-plussers. Tilburg: CentERdata. (461.87 KB)
Cuelenaere, B., van den Brink, E., & Mulder, J. (2015). Ervaringen gemeenten met Participatiewet, eerste meting. Tilburg: CentERdata. (4.1 MB)
van der Burg, C.L., Cuelenaere, B., Friperson, R., et al. (2014). Veranderingen in de weg naar de WIA, Langdurig zieken van 2012 en 2007 vergeleken, eindrapportage. Leiden/Den Haag: AStri/APE.
Leenheer, J., Cuelenaere, B., Elsen, M., & Mulder, J. (2014). Verzekering overlijdensrisico, eindrapport. Tilburg: CentERdata. (1.79 MB)
Cuelenaere, B., Zwinkels, W., Veerman, T.J., & Molenaar-Cox, P.G.M. (2013). Ontwikkeling hybride financiering WGA. Leiden: AStri Beleidsonderzoek en -advies.
Cuelenaere, B., Reijenga, F.A., van der Burg, C.L., Haanstra-Veldhuis, V., Molenaar-Cox, P.G.M., & Hiemstra, C. (2013). Zorgen om de WIA-instroom. Arbeidsomstandigheden, verzuim en re integratie in de sector zorg en welzijn. Eindrapport. Leiden: AStri Beleidsonderzoek en -advies.
Cuelenaere, B., van der Burg, C., Veldhuis, V., & Veerman, T. J (2012). Aansluiting vraag en aanbod laaggeschoold werk, onderzoek onder werkzoekenden, werkgevers en uitvoerders. Leiden: AStri Beleidsonderzoek en -advies.
Cuelenaere, B., & Veerman, T.J. (2011). Effecten van nieuwe financiële prikkels in ZW en WGA op risicoselectie. Leiden: AStri Beleidsonderzoek en -advies.
Cuelenaere, B., & Veldhuis, V. (2011). Herintredende werkloze 55-plussers. Den Haag: Raad voor Werk en Inkomen.
Cuelenaere, B., & Veerman, T.J. (2011). Onderzoek evaluatie Wia. Leiden: Astri.
Cuelenaere, B., Chotkowski, M., Stuivenberg, M., & de Bruin, G. (2009). Arbeid en zorg op de werkvloer. Onderzoek naar arrangementen voor ouders en mantelzorgers: knelpunten en mogelijkheden. Rotterdam: ECORYS.