Publicaties
Gevonden 47 resultaten
Filters: Auteur is A. Vloet
Artikel in tijdschrift
van der Heijden, E., Vloet, A., & van der Neut, I. (2010). De nieuwe Nederlander voelt zich thuis op de Universiteit van Tilburg, TH&MA, 58-61.
Wetenschappelijk rapport
Fontein, P.F., Vloet, A., den Uijl-de Groot, M.M.L., Prüfer, P., Adriaens, H., & de Vos, K. (2017). IPTO: vakken en bevoegdheden peildatum 1 oktober 2015: CentERdata. (3.15 MB)
Fontein, P.F., Prüfer, P., de Vos, K., & Vloet, A. (2016). IPTO: vakken en bevoegdheden peildatum 1 oktober 2014: CentERdata. (2.72 MB)
Fontein, P.F., de Vos, K., & Vloet, A. (2015). IPTO: vakken en bevoegdheden peildatum 1 oktober 2013: CentERdata.
Van der Boom, E., Vrielink, S., & Vloet, A. (2014). Loopbaanmonitor 2013. Begeleiding van beginnende leraren.
Fontein, P.F., Adriaens, H., Nelissen, J., de Vos, K., & Vloet, A. (2013). De toekomstige arbeidsmarkt voor onderwijspersoneel 2013-2025: CentERdata.
Vink, R., Marien, H., & Vloet, A. (2012). Tweede rapportage evaluatie (na)scholing en de Lerarenbeurs voor scholing: IVA, Tilburg.
Nieuwenhuis, L., Gelderblom, A., Gielen, P., et al. (2011). Groeitempo Leven Lang Leren. Een internationale vergelijking: IVA, Tilburg.
Vink, R., Broekmans, A., Vloet, A., Winthagen, T., & Winterwerp, F. (2011). Trek in techniek? Onderzoek naar vraag en aanbod van technisch opgeleiden in Drechsteden en Alblasserwaard-Vijfheerenlanden: IVA, Tilburg.
Gielen, P., Teurlings, C., van der Neut, I., Hijkoop, S., Vloet, A., Nijman, D.-J., & Willemse, P. (2011). Zelfverantwoordelijkheid binnen INOS-scholen: IVA, Tilburg.
van Vijfeijken, M.M., de Ries, K.E., & Vloet, A. (2010). De meerwaarde van HOREB P.O. Digitaal: IVA, Tilburg.
van Vijfeijken, M., de Ries, K., & Vloet, A. (2010). Een digitaal klassenboek. Opbrengsten van een digitaal leerlingvolgsysteem voor het ontwikkelingsgericht onderwijs: Kennisnet.
van Vijfeijken, M., Nijman, D.-J., & Vloet, A. (2010). Eerder aandacht voor praktische leerlingen in het basisonderwijs. Onderzoek naar de behoefte aan een andere, meer praktische invulling van het basisonderwijs in de Rijnstreek: IVA, Tilburg.
Pranger, R., Muller, L., van Schilt-Mol, T., Sontag, L., van Vijfeijken, M., & Vloet, A. (2009). Stand van zaken koplopers Passend Onderwijs 2008-2009: IVA, Tilburg.
Vloet, A., Marien, H., Oosterling, M., & van der Werff, H. (2009). Studiekeuze van allochtone vwo-leerlingen in de rekruteringsregio van de UvT. Eindrapport: IVA, Tilburg.
Vink, R., Oosterling, M., & Vloet, A. (2008). De voorspellende waarde van historische trends in verzuim en vervanging: IVA, Tilburg.
Sontag, L., Vloet, A., & van der Pluijm, J. (2008). Leerling-stromen Tilburg. Eerste fase: Verkenning bronnen en indicatoren: IVA, Tilburg.
Vink, R., van der Neut, I., & Vloet, A. (2008). Neveneffecten Indicator Leerplusarrangement VO: IVA, Tilburg.
IJdens, T., Vloet, A., & de Nooy, W. (2007). Landelijke subsidies voor beeldende kunst, 1984- 2005: bereik, structuur en doorstroming: IVA, Tilburg.
Vloet, A., Vink, R., van der Neut, I., & Knoef, M. (2007). Monitor pilot eigen risicodragerschap vervanging primair onderwijs: IVA, Tilburg.
IJdens, T., & Vloet, A. (2007). Statistiek landelijke subsidieregelingen beeldende kunst 2001-2005. Subsidies voor kunstenaars, gesubsidieerde aankopen en gesubsidieerde opdrachten: IVA, Tilburg.
Vloet, A., van Lomwel, G., van der Neut, I., Marien, H., & Knoef, M. (2006). Financiële effecten nieuw stelsel vervangingsuitgaven Primair Onderwijs: IVA, Tilburg.
IJdens, T., Vloet, A., & Marien, H. (2006). Nulmeting voor de evaluatie van de Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK): IVA, Tilburg.
Sontag, L., van Wolput, B., Vermaas, J., & Vloet, A. (2005). De stand van zaken in de WSNS samenwerkingsverbanden in het schooljaar 2004-2005: IVA, Tilburg.
IJdens, T., Vloet, A., van Lomwel, G., & van Wolput, B. (2005). Monitor flankerend beleid WIK 1999-2003: IVA, Tilburg.
IJdens, T., Marien, H., & Vloet, A. (2005). Statistiek van landelijke subsidieregelingen voor beeldende kunst 1999-2003. Subsidies voor kunstenaars, gesubsidieerde aankopen en gesubsidieerde opdrachten: IVA, Tilburg.
Vloet, A., & Dagevos, J. (2003). Evaluatie van reïntegratie WAO-ers van USZO. Tussenrapportage. Evaluatie van de telefonische screening tot en met de start van een reïntegratietraject: IVA, Tilburg.
Vloet, A., & von Bergh, M. (2003). Het effect van BSA op de studiehouding, tijdsbesteding en studieresultaten van eerstejaarsstudenten: IVA, Tilburg.
Serail, S., van de Pas, I., Vloet, A., & Dagevos, J. (2002). ID-banen in perspectief. Bevindingen uit onderzoek onder gemeentes, uitvoerders, werkgevers en werknemers: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Serail, S., van de Pas, I., Vloet, A., Laroy, M., & van Dartel, N. (2002). ID-banen in perspectief: caseboek. Beschrijvingen van tien gemeenten: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Dagevos, J., van der Mooren, A., & Vloet, A. (2002). Studiehouding en tijdsbesteding van eerstejaars studenten. Nulmeting ten behoeve van de pilot met het Bindend Studie Advies op de Universiteit van Tilburg: IVA, Tilburg.
Dagevos, J., van der Mooren, A., & Vloet, A. (2002). Studiehouding en tijdsbesteding van eerstejaars studenten. Nulmeting ten behoeve van de pilot met het Bindend Studie Advies op de Universiteit van Tilburg. Tabellenboek: IVA, Tilburg.
Schellekens, E.I.L.M., Dagevos, J.F.L.M.M., Huurne, A.G. ter, Marcelissen, F., Vloet, A., & Huvenaars, N.M.J. (2001). Mazen in het vangnet. Een onderzoek naar de uitvoeringspraktijk van de Ziektewet als vangnetvoorziening: College van Toezicht Sociale Verzekeringen (CTSV).
Vloet, A., A. Huurne, ter, Dagevos, J.F.L.M.M., & Serail, S. (2001). Reintegratie gedeeltelijk en volledig arbeidsgehandicapten USZO. Tabellenboek: IVA, Tilburg.
Vloet, A., A. Huurne, ter, Dagevos, J.F.L.M.M., & Serail, S. (2001). Reintegratie gedeeltelijk en volledig arbeidsgehandicapten USZO. Belangstelling voor een reintegratietraject: IVA, Tilburg.
Veerman, T.J., Duvekot, J.A., Molenaar-Cox, P.G.M., Huurne, A.G. ter, van de Pas, I.W.C.M., Schellekens, E.I.L.M., & Vloet, A. (2001). Werkgevers over ziekteverzuim, Arbo en reintegratie. Bijlagen bij eindrapport ZARA/SZW-werkgeverspanel: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Veerman, T.J., Schellekens, E.I.L.M., Dagevos, J.F.L.M.M., et al. (2001). Werkgevers over ziekteverzuim, Arbo en reintegratie. Eindrapportage van ht ZARA/SZWwerkgeverspanel: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Lambeck, S., van Tits, M.H.L., Muffels, R.J.A., & Vloet, A. (2000). Methodiek- en instrumentontwikkeling Ouderenmonitor West-Brabant: IVA, Tilburg.
Vermeulen, M., Vink, R., Vloet, A., & de Vos, K. (1999). Arbeidsmarktramingen BVE 1999-2010: IVA, Tilburg.
Dagevos, J.F.L.M.M., Schellekens, E.I.L.M., Vermeulen, H.J.J.M., Vloet, A., & Bilo, M. (1999). Bijlagenboek. Inzicht in effectiviteit. Een verkenning naar de effectiviteit van de werkgelegenheidssubsidies van de gemeente Tilburg: IVA, Tilburg.
Dagevos, J.F.L.M.M., Schellekens, E.I.L.M., Vermeulen, H.J.J.M., Vloet, A., & Bilo, M. (1999). Inzicht in effectiviteit. Een verkenning naar de effectiviteit van de werkgelegenheidssubsidies van de gemeente Tilburg: IVA, Tilburg.
Fontein, P.F., Senders, H., Vermeulen, M., & Vloet, A. (1999). Technische rapportage arbeidsmarktramingen primair onderwijs 1998-2009, basisjaar 1997, 02/1999: IVA/CentER Applied Research, Tilburg.
Heida, J.F., Hupkens, A.H., Iansen-Rogers, J., et al. (1996). Evaluatie bedrijfsmilieuzorgsystemen: KPMG Milieu/IVA.
Halman, L., & Vloet, A. (1994). Measuring and comparing values in 16 countries of the Western world. Documentation of the European Values Study 1981-1990 in Europe and North America (1994): WORC.
Barker, D., Halman, L., & Vloet, A. (1992). The European Values Study 1981- 1990, Summary Report.
Halman, L., & Vloet, A. (1992). Measuring and comparing values in 16 countries of the Western world in 1990 and 1981: IVA.
Halman, L., Vloet, A., & Barker, D. (1992). A presentation to the European People's Party Summit Friday 25th September 1992: IVA, Tilburg.

Projecten van Astrid Vloet