Publicaties
Gevonden 77 resultaten
Filters: Auteur is P.F. Fontein
Artikel in tijdschrift
Adriaens, H., Fontein, P.F., Nelissen, J., & de Vos, K. (2014). Toekomstige lerarentekorten in het voortgezet onderwijs, Economisch Statistische Berichten, 99(4699 & 4700), 776-779.
Adriaens, H., Fontein, P.F., Nelissen, J., & de Vos, K. (2011). Balans van de onderwijsarbeidsmarkt, Economisch Statistische Berichten, 96(4606), 102-105.
Fontein, P.F., Nelissen, J., & van Soest, A.H.O (2005). The impact of various policy measures on employment in the Netherlands, The Japanese Journal of Social Security Policy, 4(1), 06/2005, 17-32.
Fontein, P.F., Thijssen, G., Magnus, J., Dijk, J.,,, & (1999). Optimal taxation for the reduction of nitrogen surplus in Dutch dairy farms, 1975-1989, Modelling Change in Integrated Economic and Environmental Systems, 273-296: John Wiley & Sons.
Kalwij, A., Alessie, R., & Fontein, P.F. (1998). Household commodity demand and demographics in the Netherlands: A micro econometric analysis, Journal of Population Economics, 11, 551-577.
de Vos, K., Alessie, R., & Fontein, P.F. (1998). Pensioenpreferenties, Economisch Statistische Berichten, 05/1998.
Fontein, P.F., Thijssen, G., Magnus, J., & Dijk, J. (1997). On levies to reduce the Nitrogen surplus: the case of Dutch pig farms, Environmental and Resource Economics, 4, 455-478.
Fontein, P.F., & Wetzels, W. (1994). De ontwikkeling van reële uitgaven naar inkomen en huishoudenstype, Soc-econ mndstat (CBS), 08/1994, 16-22.
Fontein, P.F., Hendriks, P., & Wolter, J.H. (1990). Contactless measurements of the spatial potential distribution in the quantum Hall effect, Surface Science, 229, 47-49.
Fontein, P.F., Hendriks, P., Wolter, J.H., Kucernak, A., Peat, R., & Williams, D.E. (1990). Differential measurements of the lateral photo effect in GaAs/AlxGa1 xAs heterostructures, Engineering Optics, 02/1990, 53-56.
Blom, F.A.P., Fontein, P.F., Wolter, J.H., Peeters, F.M., Wu, X., Geerinckx, F., & Devreese, J.T. (1990). Temperature dependence of the amplitude of the Shubnikov de Haas oscillations in a two dimensional electron gas, Surface Science, 229, 70-72.
Fontein, P.F., Hendriks, P., Wolter, J.H., Kucernak, A., Peat, R., & Williams, D.E. (1989). Differential measurements of the lateral photo effect in GaAs/AlxGa1 xAs heterostructures, Semicond. Sci. Technol., 4, 837-840.
Fontein, P.F., Lagemaat, J.M., Wolter, J.H., & Andre, J.-P. (1988). Magnetic field modulation a method for measuring the Hall conductance on a Corbino disc, Semicond. Sci. Technol., 3, 915-918.
Fontein, P.F., Hendriks, P., Wolter, J.H., Peat, R., Williams, D.E., & Andre, J.-P. (1988). Use of the Lateral photo effect to study sample quality in GaAs/AlxGa1 xAs heterostructures, Appl. Phys., 64, 3085-3088.
Conferentiepaper
Fontein, P.F., Kleinen, J.A., Hendriks, P., et al. (1991). Spatially resolved potential measurements under quantum Hall conditions by application of the linear electro optic effect, Conference on Physics of Semiconductors, Singapore.
Discussion paper
Lindeboom, M., Dellaert, B., Potters, J., & Fontein, P.F. (1999). Sociale zekerheid en arbeidsmarkt: Een onderzoek op basis van experimenten (OSA Publicatie No. A 166): Tilburg University.
Kalwij, A., Fontein, P.F., & Alessie, R. (1997). Household commodity demand and demographics in the Netherlands: A micro econometric analysis ( No. 9776): CentER.
van Soest, A., Fontein, P.F., & Euwals, R. (1996). Earnings capacity and labour market participation ( No. 9657): CentER, Tilburg.
Hoofdstuk in boek
Fontein, P.F., van der Kooy, R., Vermeulen, M., Ester, P., Geurts, J., & Vermeulen, M. (1997). De onderwijzersopleiding in verband met de behoefte aan leerkrachten. Of: hoe er in ruim 60 jaar niet zo erg veel veranderde, De makers van de toekomst. Tilburg: IVA.
Fontein, P.F. (1992). Spatially resolved potential measurements under quantum Hall conditions by application of the linear electro optic effect, Surface Science.
Fontein, P.F., Kleinen, J.A., Hendriks, P., et al. (1990). The spatial potential distribution in GaAs/AlxGa1 xAs heterostructures under quantum Hall conditions studied with the linear electro optic effect, Solid State Sciences, 97. Berlin: Springer Verlag.
Wolter, J.H., Blom, F.A.P., Koenraad, P., Fontein, P.F., & Fong, C.Y. (1989). The influence of impurities on the Shubnikov de Haas and Hall resistance of two dimensional electron gases in GaAs/AlxGa1 xAs heterostructures investigated by back gating and persistent photo conductivity, Nato ASI Series (pp. 297-305).
Fontein, P.F., Hendriks, P., Wolter, J.H., Kucernak, A., Peat, R., & Williams, D.E. (1989). Topography of GaAs/AlxGa1 xAs heterostructures using the lateral photo effect, SPIE Proc. 1028, Scanning Imaging (pp. 197-201).
Proefschriften en scripties
Fontein, P.F. (1990). The potential distribution in the quantized Hall effect (Ph.D. , Eindhoven University of Technology).
Wetenschappelijk rapport
Fontein, P.F., Vloet, A., den Uijl-de Groot, M.M.L., Prüfer, P., Adriaens, H., & de Vos, K. (2017). IPTO: vakken en bevoegdheden peildatum 1 oktober 2015: CentERdata. (3.15 MB)
Fontein, P.F., Prüfer, P., de Vos, K., & Vloet, A. (2016). IPTO: vakken en bevoegdheden peildatum 1 oktober 2014: CentERdata. (2.72 MB)
Fontein, P.F., Adriaens, H., & den Uijl-de Groot, M.M.L. (2015). De arbeidsmarkt voor leraren vo 2015-2020, regio Flevoland: CentERdata.
Fontein, P.F., Adriaens, H., den Uijl-de Groot, M.M.L., & de Vos, K. (2015). De toekomstige arbeidsmarkt voor onderwijspersoneel po, vo en mbo 2015-2025, update oktober 2015: CentERdata.
Fontein, P.F., de Vos, K., & Vloet, A. (2015). IPTO: vakken en bevoegdheden peildatum 1 oktober 2013: CentERdata.
Fontein, P.F., van der Boom, E., & Vrielink, S. (2015). Loopbaanmonitor 2015, Begeleiding van beginnende leraren: CentERdata/MOOZ.
Fontein, P.F., den Uijl-de Groot, M.M.L., de Vos, K., van der Boom, E., & Vrielink, S. (2015). Loopbaanmonitor Onderwijs, Microdata: 2006-2013. Enquête: 2014-2015: CentERdata.
Fontein, P.F., Adriaens, H., Nelissen, J., de Vos, K., & Vloet, A. (2013). De toekomstige arbeidsmarkt voor onderwijspersoneel 2013-2025: CentERdata.
Fontein, P.F., & Adriaens, H. (2010). Analyse van uitbreidingen van het melk-, vet-, en eiwitmodel van FrieslandCampina: CentERdata.
Fontein, P.F., Adriaens, H., Nelissen, J., & de Vos, K. (2010). De toekomstige arbeidsmarkt voor onderwijspersoneel 2010-2020, BAPO rapportage 193: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
Fontein, P.F., & de Vos, K. (2008). Topinkomens bij de overheid 1998-2006: CentERdata.
Fontein, P.F., de Vos, K., Nelissen, J., & Knoef, M. (2007). Arbeidsmarktdynamiek van de overheid: CentERdata.
Fontein, P.F., Knoef, M., & de Vos, K. (2007). Evaluatie 2-2-2 ploegendienst Trespa International B.V.: CentERdata.
Fontein, P.F., Nelissen, J., de Vos, K., et al. (2006). De toekomstige arbeidsmarkt voor onderwijspersoneel tot 2015: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
Fontein, P.F., & Nelissen, J. (2004). Arbeidsmarktmodellen in de collectieve sector: omgevingsanalyse en verbetering systematiek prognosemodel AO: CentER Applied Research.
Fontein, P.F., & Nelissen, J. (2004). The impact of various policy measures on employment in the Netherlands: CentER Applied Research, Tilburg.
Fontein, P.F., & Nelissen, J. (2004). Naar een integraal micro-model voor arbeidsmarktbeleid. Verslag van de Mimosa pilotstudy: CentER Applied Research, Tilburg.
Fontein, P.F., & van Lomwel, A.G.C. (2003). Trends en ontwikkelingen, een inventarisatie voor de gemeente Tilburg: CentER Applied Research, Tilburg.
Fontein, P.F., Nelissen, J., & de Vos, K. (2002). Model microsimulatie primair en voortgezet onderwijs, eindrapportage: CentER Applied Research, Tilburg.
Fontein, P.F., & de Vos, K. (2002). Rapportage Pomona deelvragen: CentER Applied Research, Tilburg.
Fontein, P.F., & de Vos, K. (2001). Marktwerking en concurrentie in het assurantietussenpersonenkanaal: CentER Applied Research, Tilburg.
Fontein, P.F., Nelissen, J., & van Soest, A.H.O. (2001). Schatting parameters SMART model: CentER Applied Research, Tilburg.
Fontein, P.F., Vermeulen, M., Senders, H., & van der Neut, I. (1999). Arbeidsmarktramingen primair onderwijs 1998-2009: IVA, Tilburg.
Fontein, P.F., Vermeulen, M., Senders, H., & van der Neut, I. (1999). Arbeidsmarktramingen voortgezet onderwijs 1998-2009: IVA, Tilburg.
Fontein, P.F., Raa, T. ten, & Zegveld, M. (1999). De kosten van traagheid, 01/1999: ESB.
Bloemen, H., Alessie, R., & Fontein, P.F. (1999). Een berekeningswijze voor de stille reserve op basis van IPTO, het primair onderwijs: IVA/CentER Applied Research, Tilburg.
Lindeboom, M., Dellaert, B., Potters, J., & Fontein, P.F. (1999). Sociale zekerheid en arbeidsmarkt: een onderzoek op basis van experimenten: OSA A166.
Fontein, P.F., Senders, H., Vermeulen, M., & Vloet, A. (1999). Technische rapportage arbeidsmarktramingen primair onderwijs 1998-2009, basisjaar 1997, 02/1999: IVA/CentER Applied Research, Tilburg.
Fontein, P.F., Senders, H., & Vermeulen, M. (1999). Technische rapportage arbeidsmarktramingen voortgezet onderwijs 1998-2009, basisjaar 1997, 02/1999: IVA/CentER Applied Research, Tilburg.
de Vos, K., & Fontein, P.F. (1998). Actualisering leengedrag en schuldopbouw in de WSF (gegevens 1997): EIT Tilburg.
Fontein, P.F., Raa, T. ten, & Zegveld, M. (1998). De grote wisseltruc, 12/1998: ESB.
de Vos, K., & Fontein, P.F. (1998). Leengedrag en leenmotieven WSF-studerenden: EIT Tilburg.
Alessie, R., Dellaert, B., & Fontein, P.F. (1998). Model gemeentelijke bijstandsuitgaven: EIT Tilburg.
Fontein, P.F., Raa, T. ten, & Zegveld, M. (1998). Wisselen bij bank of toonbank?: EIT Tilburg.
de Vos, K., & Fontein, P.F. (1997). Actualisering leengedrag en schuldopbouw in de WSF: EIT Tilburg.
de Vos, K., Alessie, R., & Fontein, P.F. (1997). Pensioenen: regelingen, percepties en preferenties: EIT Tilburg.
Fontein, P.F., van der Neut, I., Senders, H., & Vermeulen, M. (1997). Ramingen arbeidsmarkt primair onderwijs, de belangrijkste resultaten: 1996-2007: IVA/EIT Tilburg.
Fontein, P.F., Senders, H., & Vermeulen, M. (1996). Arbeidsmarktramingen primair onderwijs 1985-1995, technische rapportage: IVA/EIT Tilburg.
Fontein, P.F., Hus, E., & Vermeulen, M. (1996). De Grijze Prop, Lange termijn simulaties van de arbeidsmarkt onderwijsgevenden in het primair onderwijs, 07/1996: IVA/EIT/CMG Tilburg.
de Vos, K., Alessie, R., & Fontein, P.F. (1996). Leengedrag en schuldopbouw: EIT Tilburg.
Alessie, R., & Fontein, P.F. (1995). Advies betrouwbaarheid matrixproduktie: EIT Tilburg.
Fontein, P.F., Senders, H., & Vermeulen, M. (1995). Arbeidsmarktramingen primair onderwijs 1985-1994, technische rapportage: IVA/EIT Tilburg.
Fontein, P.F., & van Soest, A.H.O. (1995). Cumulatie van uitkering en loon binnen het huishouden: Ministerie van SoZaWe.
Bots, A., Fontein, P.F., Alessie, R., & Kapteyn, A. (1995). Data guide for economists: SWIDOC/EIT Tilburg.
Bots, A., Fontein, P.F., Alessie, R., & Kapteyn, A. (1995). Op weg naar een data-archief voor economen: EIT Tilburg.
van Soest, A., Fontein, P.F., Euwals, R., Mot, E., & Paape, A. (1994). Arbeidsproductiviteit en inactiviteit: VUGA, Den Haag.
Alessie, R., Fontein, P.F., & Kalwij, A. (1994). Bestedingsmogelijkheden van lage inkomens 1980-1991: VUGA, Den Haag.
Alessie, R., Fontein, P.F., Vermeulen, H., & Vermeulen, M. (1993). Aanvullend onderzoek ten behoeve van het onderwijsarbeidsmodel AMOR: IVA/EIT Tilburg.
Fontein, P.F., Alessie, R., Vermeulen, M., van Dongen, D., & Helderman, J. (1993). Arbeidsmarktramingen voor leraren in het primair onderwijs: IVA/EIT Tilburg.
Fontein, P.F., Alessie, R., Vermeulen, M., van Dongen, D., & Helderman, J. (1993). Arbeidsmarktramingen voor leraren in het primair onderwijs: een uitgebreide samenvatting: EIT/IVA Tilburg.
Fontein, P.F., Thijssen, G.J., Magnus, J.R., & Dijk, J. (1992). Effecten van regulerende heffingen ter reductie van het mineralenoverschot in Nederland: EIT Tilburg.
van Soest, A., & Fontein, P.F. (1992). Tweeverdieners en verdiencapaciteit bij evenredige arbeidsdeling: OSA W98.
van Soest, A., & Fontein, P.F. (1991). Tweeverdieners en arbeidsbelasting: mimeo EIT, Tilburg.