The effect of financial literacy on household saving and borrowing behavior
TitelThe effect of financial literacy on household saving and borrowing behavior
PublicatietypeProefschriften en scripties
Jaar van publicatie2019
AuteursHogeboom, K.
Date Published06/2019
UitgeverUniversity of Groningen
Thesis TypeMaster's thesis