Aspirations, well-being, risk-aversion and loss-aversion
TitelAspirations, well-being, risk-aversion and loss-aversion
PublicatietypeDiscussion paper
Jaar van publicatie2012
AuteursKoedijk, K.G., Pownall, R.A.J., & Statman, M.
Secondary TitleWorking Paper
UitgeverTilburg University