ZonMW Digitale Diamanten
Checklists en ondersteunende toelichtingen ter ondersteuning van een datamanagementplan

Digitale Diamanten: argument voor datamanagement

Effectief en succesvol gezondheidsbeleid en wetenschappelijk onderzoek zijn sterk afhankelijk van de beschikbaarheid van data. Daarom ontstaat steeds meer maatschappelijke en politieke druk om onderzoeksbestanden die gefinancierd worden met publiek geld beschikbaar te stellen voor onderzoek door derden.

Checklists voor goed datamanagement

Binnen het Digitale Diamanten project zijn checklists en ondersteunende toelichtingen ontwikkeld, waarmee onderzoekers een datamanagementplan kunnen schrijven voor een ZonMw-project. Belangrijke onderwerpen in de checklist zijn: privacy, gebruiksvoorwaarden, vindbare data en metadata, kwaliteit van data, duurzame opslag en herbruikbaarheid. ZonMw is een semi-overheidsorganisatie die gezondheidsonderzoek en zorginnovatie stimuleert.

Vervolgstap: toetsen in de praktijk

De checklists zijn in de ontwikkelfase bij een groep onderzoekers getest. ZonMw voerde in 2014 een pilot uit met de ontwikkelde checklists in de ZonMw-procedures. Hierin wordt het gebruik geëvalueerd.

Relevante vraagstukken bij datamanagement zijn: bevoegdheden, erkenning voor de onderzoeker, structurele kosten en bewaartermijnen. In het adviesrapport staan de aandachtspunten voor een onderzoeker en voor onderzoeksinstituten en -financiers voor vindbare, toegankelijke en herbruikbare data.