Waarom consumenten zonnepanelen kopen
Barrières bij het kopen van zonnepanelen

We onderzochten in 2017 in opdracht van de Europese Commissie en in samenwerking met GfK, Milieu en Cambridge Econometrics, de barrières waar consumenten tegenaan lopen wanneer ze besluiten om zonnepanelen te kopen. We ontwikkelden hiervoor een gedragsexperiment om de volgende vragen te beantwoorden:

  • Welke producteigenschappen zijn voor consumenten het belangrijkst wanneer het gaat om het kopen van zonnepanelen? Welke producteigenschappen zorgen er juist vaker voor dat consumenten de beslissing om zonnepanelen te kopen uitstellen?
  • Hoe gemakkelijk dan wel moeilijk is het voor consumenten om informatie en offertes over zonnepanelen te vinden, te beoordelen en te begrijpen? Hoe beïnvloedt de manier waarop de informatie gepresenteerd wordt (gestructureerd of niet gestructureerd) het keuzeproces om wel of niet zonnepanelen te kopen?
  • Welke drijfveren en barrières ervaren consumenten in het beslissingsproces bij het kopen van zonnepanelen?
     

Het onderzoek bestond uit twee delen: een experimenteel deel en een vragenlijst na het experiment. Het experimentele deel focuste op hoe consumenten zonnepanelen kiezen en of de keuzes beïnvloed werden door de manier waarop de informatie gepresenteerd was (gestructureerde of niet gestructureerde manier van presenteren van informatie). Dit geeft inzicht in hoe gemakkelijk of moeilijk het beslisproces is voor de consument. Ook kunnen op basis hiervan de meest relevante producteigenschappen van zonnepanelen voor consumenten afgeleid worden. In het vragenlijstdeel werden de drijfveren en barrières in het beslisproces gemeten, waaronder ook de verwachtingen die consumenten hadden (bv. in termen van kosten/baten). Op deze manier kan voorspeld worden welke barrières en drijfveren de intentie om zonnepanelen te kopen voorspellen en welke het belangrijkste zijn in het beslisproces om wel of niet zonnepanelen te kopen. De dataverzameling heeft nog niet plaats gevonden.

Het rapport is hier te vinden.

 

Vergelijkbare projecten