Tijdsbestedings-onderzoek RuG
Het meten van de dagelijkse tijdsbesteding met behulp van een smartphone

Samen met het onderzoekscentrum Profound and Multiple Disabilities uit de onderzoeksgroep orthopedagogiek van de Rijksuniversiteit Groningen (Prof. dr. Carla Vlaskamp, Dr. Annette van der Putten en Drs. Jorien Luijkx) voerden wij het onderzoeksproject "Tijdsbesteding en impact op ouders, broers en zussen" uit.

Opzet onderzoek

Binnen een populatie van gezinnen met kinderen met ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen is gedurende een week bij alle gezinsleden gemeten wat eenieder’s tijdsbesteding was. Ouders, broers en zussen rapporteerden dagelijks per 10 minuten wat hun bezigheden waren, en met wie ze op dat moment waren. Dit onderzoek is afgenomen met een smartphone applicatie, ontwikkeld door CentERdata. Deze app voor iPhones en Android-toestellen hield de deelnemers actief betrokken bij het digitaal invullen van hun tijdsbesteding door herinneringsberichten en geluiden.

Voor dit onderzoek zijn rond de 50 leensmartphones ingezet zodat gezinsleden zonder eigen smartphone ook konden deelnemen. 

Vergelijkbare projecten