Smart Start
Naar een preventieve aanpak voor de bescherming en het welzijn van kinderen

Eind 2017 zijn diverse maatschappelijke stakeholders en professionals in Tilburg begonnen aan een innovatieve pilot: Smart Start. Doel is om gezamenlijk een preventieve aanpak te ontwikkelen zodat kinderen en jongeren in Tilburg veilig kunnen opgroeien. In de afgelopen jaren zijn preventieve maatregelen een steeds prominentere rol gaan spelen bij het voeren van efficiënt en effectief beleid. Men wil dan ook in het project Smart Start op de langere termijn komen tot datagedreven en feitengebaseerd beleid.

De projectgroep Smart Start bestaat uit Sterk Huis, het Data Science Center van Tilburg University (DSC/t) en CentERdata. Deze projectgroep werkt in diverse pilots samen met andere partners, bijvoorbeeld met de gemeente Tilburg en onderwijsgroep Xpect Primair. Deze partners voeren in eerste instantie een pilot uit op basisschool De Zuidwester om te komen tot een modelaanpak voor preventief beleid. Ook in vier andere gemeenten in de regio Hart van Brabant worden pilots op basisscholen uitgevoerd. De inzichten uit deze pilots worden vervolgens vertaald naar een modelaanpak en tools voor professionals en daarna verder uitgerold om potentiële problemen in een vroeg stadium te identificeren en mogelijke oplossingen op maat te bieden.

CentERdata en het DSC/t dragen bij aan deze pilot door het inzetten van kennis en expertise op het gebied van Data Science. De onderzoekers zetten moderne technieken in op (complexe) data uit zeer uiteenlopende bronnen, zogenaamde big data. Denk aan een combinatie van gegevens uit administratieve databestanden met informatie uit dossiers, zoals gegevens van de gemeenten en hulpverleners, van social media of van internetdata. Door de inzet van Data Science technieken worden nieuwe inzichten gecreëerd en kan vervolgens een preventieve aanpak worden ontwikkeld. Op deze manier worden bestaande kennis en informatie uit veel bronnen, vaak ‘collectieve intelligentie’ genoemd, omgezet in (maatschappelijke) waarde.

Als een spin-off van Smart Start heeft CentERdata een factsheet opgesteld hoe men door middel van Machine Learning technieken kindermishandeling kan voorspellen en voorkomen:  hier vindt u deze factsheet.