SHINE
Het meten van welzijn en geluk in de natuur met behulp van de smartphone

Samen met het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), Alterra (onderdeel van de universiteit van Wageningen Research Center) ontwikkelde CentERdata de SHINE app voor smartphones. SHINE staat voor Sampling Happiness In Natural Environments.

SHINE app

Met behulp van de app wordt onderzocht hoe de kwaliteit van de leefomgeving bijdraagt aan het welzijn van mensen. Het onderzoek is geïnspireerd door de door MacKerron & Mourato in 2013 ontwikkelde Mappiness app. De SHINE app biedt nieuwe mogelijkheden om real-time en gesituationeerd te meten. De app bepaalt aan de hand van de locatie van de smartphone, en dus de gebruiker, om op specifieke locaties (bijvoorbeeld in de natuur) vragenlijsten aan te bieden. De app stelt drie centrale vragen: (1) hoe gelukkig voelt u zich op dit moment?, (2) welke activiteit doet u nu?, en (3) in welk gezelschap bent u?. Tegelijkertijd wordt het omgevingstype waar de app-gebruiker zich bevindt bepaald aan de hand van locatietechnieken met behulp van diezelfde smartphone.

Het onderzoek

Het onderzoek richt zich op verschillen tussen welzijnsgevoelens in de buitengebieden en natuurlijke gebieden en de situatie binnenshuis in bebouwd gebied. Aangezien de meeste mensen veel van hun tijd binnenshuis doorbrengen, worden er mogelijk te weinig gegevens verzameld over de interessante buitengebieden. Daarom is, om het aantal meetmomenten in de natuur te verhogen, het concept van ruimtelijke sampling quota geïmplementeerd in de mobiele app. De applicatie controleert met locatiebepaling of de respondent zich verplaatst en of daarbij buitengebieden worden bezocht voordat de vragen worden gesteld.

De techniek

De app maakt gebruik van de technieken die ontwikkeld zijn voor het tijdsbestedingsonderzoek dat wij deden met het Sociaal Cultureel Planbureau in 2012-2013.

Vergelijkbare projecten