Planmirror
Website om inzicht te krijgen in de toekomstige arbeidsmarktstromen op lager aggregatieniveau

Het onderwijsarbeidsmarktmodel Mirror is onder de naam Planmirror via een webinterface beschikbaar voor scholen en regionale platforms. Gebruikers van de website kunnen zelf scenario’s aanmaken met leerlingenraming en de in te zetten fte per leerling op schoolniveau. Na aanvraag van de prognose simuleert Planmirror de toekomstige ontwikkelingen op basis van de invoer van de gebruiker en presenteert daarvan de resultaten in een uitgebreid Excel overzicht met figuren voor een snel inzicht in de resultaten.

Informatie via Mirror

De tool geeft ook inzicht in de toekomstige arbeidsmarktstromen op lager aggregatieniveau, met als minimum de school. Informatie over bijvoorbeeld de te verwachten uitstroom, vervangingsvraag en vacatures zijn opgenomen, en in het voortgezet onderwijs worden deze resultaten ook naar vak gepresenteerd.

Daarnaast berekent Planmirror financiële resultaten, zoals loonkosten en de bekostiging daarvan. Op deze manier kan met Planmirror de strategische personeelsplanning binnen een school of regionaal platform worden vormgegeven.

Planmirror is ontwikkeld in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en is beschikbaar via www.planmirror.nl.

Vergelijkbare projecten