Participatiewet
Monitor ervaringen gemeenten met Participatiewet.

In opdracht van het ministerie van SZW voert CentERdata het monitoronderzoek uit naar de ervaringen van de gemeenten met de Participatiewet. Dit onderzoek bestaat uit drie metingen: in 2015, 2017 en 2019. Centraal in het onderzoek staat de vraag hoe gemeenten het naar werk begeleiden van mensen met arbeidsvermogen, met of zonder arbeidsbeperking, onder de Participatiewet ervaren. Gemeenten zijn in toenemende mate verantwoordelijk geworden voor taken die eerst onder de verantwoordelijkheid van UWV vielen. In aanvulling op dit onderzoek zijn daarom in de meting van 2015 ook de ervaringen van UWV in het kader van de Participatiewet onderzocht, waarbij de focus van het onderzoek op overdracht en samenwerking lag.

Dit onderzoek maakt gebruik van een combinatie van kwalitatief en kwantitatief onderzoek. Voor het kwalitatieve onderzoek zijn in 29 gemeenten interviews gehouden en is deskresearch gedaan. Het meer kwantitatieve onderzoek is een online survey onder een representatieve groep van 123 gemeenten. Voor het aanvullende onderzoek naar de ervaringen bij UWV zijn regiomanagers van 16 van de 35 arbeidsmarktregio’s geïnterviewd.

In november 2015 is de rapportage over de eerste meting aan de Tweede Kamer aangeboden.