NVB Fraude met internetbankieren
Onderzoek naar de weerbaarheid van consumenten tegen fraude met internetbankieren

CentERdata onderzocht in opdracht van de Nederlandse Vereniging van Banken in 2013 de weerbaarheid van consumenten tegen fraude met internetbankieren. Voor dit onderzoek zijn een survey en twee experimenten uitgevoerd onder in totaal 1308 consumenten tussen 16 en 90 jaar. Om inzicht te krijgen in de weerbaarheid van (groepen) consumenten tegen fraudeaanvallen is in beide experimenten een rollenspel gespeeld waarbij respondenten een verscheidenheid aan echte en valse benaderingen via e-mail en telefoon beoordeelden op betrouwbaarheid. Het eerste experiment onderzocht daarbij de invloed van de omstandigheden, zoals cognitieve capaciteit (denkvermogen) en stress. Om te bepalen welke boodschap het meest effectief is in het weerbaarder maken van consumenten, kregen respondenten in het tweede experiment voorafgaand aan het rollenspel een advertentie getoond over veilig bankieren (in een tijdschrift met andere advertenties en artikelen). Verschillende groepen kregen verschillende advertentieversies te zien. De advertenties zijn speciaal voor dit onderzoek in samenwerking met een reclamebureau ontwikkeld.

Rapport: Fraude met internetbankieren en consumentengedrag: van kwetsbare missers tot weerbare toppers. Niet openbaar beschikbaar

Vergelijkbare projecten