Methodologisch onderzoeks-programma
Dataverzameling uitgevoerd op een wetenschappelijk verantwoorde wijze

Bij CentERdata kunt u erop vertrouwen dat de dataverzameling op een wetenschappelijk verantwoorde wijze wordt uitgevoerd. We hechten veel waarde aan methodologisch hoogstaand onderzoek en de betrouwbaarheid en validiteit van onderzoeksresultaten.

Om deze kennis te waarborgen nemen onze medewerkers deel aan een intern onderzoeksprogramma. Dit programma richt zich op het detecteren en voorkomen van verschillende bronnen van survey error, het verbeteren van panelkwaliteit en het testen van innovatieve dataverzamelingstechnieken.

Kernpunten van onze expertise liggen op:

  • Survey error
  • Responsgedrag
  • Motivatie van respondenten
  • Testen en validatie van innovatieve meettechnieken

Actuele projecten zijn: onderzoek naar dataverzameling via het multi-device en mobiel internet, het voorkomen van responsstijlen zoals straight-lining en speeding in vragenlijsten, en het verhogen van respondentmotivatie onder moeilijk bereikbare groepen zoals jongeren en de oudste ouderen.

Vergelijkbare projecten