Interventies verzekerden
Welke interventies zorgen voor (meer) bewust keuzegedrag onder inerte verzekerden?

Consumenten hebben jaarlijks de mogelijkheid om over te stappen naar een andere zorgverzekeraar. Veel consumenten blijven echter inert: zij blijven bij een dienstverlener zonder dat daar bewust voor gekozen is. Het huidige onderzoek bekijkt welke interventies inerten aanzetten tot het maken van een meer bewuste keuze voor blijven bij de huidige zorgverzekering (bewust blijven) of overstappen naar een beter passende zorgverzekeraar (switchen).

Op basis van barrières die in eerder onderzoek zijn geïdentificeerd, zijn twee interventies geselecteerd: (1) uitleggen hoe eenvoudig switchen is (in een filmpje) en (2) een herinnering geven aan de deadline. Uit de resultaten blijkt dat de interventie met uitleg hoe eenvoudig het is om over te stappen positieve effecten heeft: consumenten die deze interventie kregen zijn namelijk iets vaker geswitcht van zorgverzekeraar of vaker bewust bij hun huidige zorgverzekeraar gebleven dan consumenten die de interventie niet gekregen hadden. Ook hebben deze consumenten zich vaker georiënteerd op andere zorgverzekeraars. Wellicht kwam dit doordat hun percepties veranderden: zij zagen het als minder gedoe om over te stappen en hadden duidelijker de deadline voor ogen dan consumenten die de interventie niet gekregen hadden.

De interventie waarbij consumenten werden herinnerd aan de deadline had daarentegen geen (significante) effecten op gedrag en/of percepties. Ook waren er geen versterkende effecten van het krijgen van beide interventies. Consumenten herinneren aan de deadline lijkt dus niet effectief te zijn.

Aanbevolen wordt dan ook in campagnes de interventie te gebruiken met uitleg hoe eenvoudig het is om over te stappen. Een filmpje met de boodschap dat overstappen niet veel gedoe is lijkt immers positieve effecten te hebben op het gedrag en de percepties van consumenten.

Projectdocument: 

Vergelijkbare projecten