Het XS4ALL privacy-onderzoek
Online privacy-afwegingen van XS4ALL-klanten

In opdracht van XS4ALL deed CentERdata onderzoek naar de online privacyafwegingen van XS4ALL-klanten. XS4ALL, een internetprovider die veel waarde hecht aan privacy van klanten wilde inzicht krijgen in de privacy-afwegingen van hun klanten en of hun klanten andere privacy-afwegingen maken dan de gemiddelde Nederlander. Hoe belangrijk vinden XS4ALL-klanten privacy eigenlijk en hoe bewust gaan ze hier mee om?

CentERdata heeft in het verleden voor ECP (Platform van de informatiesamenleving) onderzoek gedaan naar de privacy-afwegingen van de “gemiddelde Nederlander”. Hieruit bleek dat Nederlanders hun privacy belangrijk vinden en bezorgd zijn over het gebruik van hun gegevens door organisaties. Maar, in de praktijk blijkt dat mensen meer kunnen doen om hun privacy te beschermen. Dit is de zogenaamde privacy paradox: mensen zeggen dat ze privacy belangrijk vinden, maar handelen hier niet naar.

Mensen maken afwegingen tussen de voor- en nadelen van het vrijgeven van persoonlijke gegevens. Om gedrag beter te kunnen achterhalen, hebben we respondenten beslissingen laten nemen over het wel of niet toelaten van gegevensgebruik terwijl ze zich inleefden in een aantal concrete situaties (2 scenario’s over XS4ALL en 2 scenario’s uit het ECP-onderzoek). 3022 XS4ALL-klanten namen deel aan het online onderzoek.

Resultaten XS4ALL Privacyonderzoek

XS4ALL-klanten maken relatief veel gebruik van online diensten, maar zij lijken wel kritischer en privacy-bewuster te zijn dan de gemiddelde Nederlander. Het blijkt dat XS4ALL-klanten minder vaak persoonlijke gegevens delen, helemaal wanneer de scenario’s gingen over gerichte marketing en targeting door organisaties. Dit gedrag blijkt ook overeen te komen met de privacy attitude en overig online gedrag: hoe privacy bewuster XS4ALL-klanten zijn, en hoe meer zij doen om zich online te beschermen, hoe minder snel zij het gebruik van persoonlijke gegevens door een organisatie toe zouden staan.

Verregaand gegevensgebruik door organisaties werd minder geaccepteerd door XS4ALL-klanten (bv. Wanneer XS4ALL gegevens over geslacht, leeftijd, gezinssamenstelling, aantal apparaten, gegevens over het abonnement en dataverbruik zou verzamelen) dan kleinschalig gegevensgebruik (bv. Wanneer XS4ALL alleen gegevens over abonnement en dataverbruik zou verzamelen). Hoe meer gegevens geanalyseerd zouden worden door XS4ALL, hoe lager de acceptatie en hoe lager het percentage mensen dat dit toe zal staan. De resultaten onderstrepen dat XS4ALL-klanten het belangrijk vinden dat hun privacy goed gewaarborgd is en dat er niet van alles met hun persoonlijke gegevens gebeurt.

Vergelijkbare projecten