Het CentERpanel
Een representatief online panel sinds 1991.

Het CentERpanel is opgericht in 1991 en bestaat uit ruim 2.000 huishoudens. Het panel vormt een representatieve afspiegeling van de Nederlandse bevolking. De voordelen van computergestuurd enquêteren worden gecombineerd met panelonderzoek: hoge snelheid van werken, mogelijkheden tot controle op consistentie, en betrouwbaar meten van veranderingen.

Veel webpanels zijn niet gebaseerd op kanssteekproeven, maar op zelf-selectie. De survey onderzoeker heeft daarmee geen controle over het selectieproces. Voor de opzet en continuering van het CentERpanel is nadrukkelijk niet voor zelf-selectie gekozen.

Op basis van de landelijke postale afgiftepunten wordt een adressensteekproef getrokken. De verkregen adressen worden - indien mogelijk- verrijkt met vaste en mobiele telefoonnummers. Het beschikken over een computer met internetaansluiting is geen vereiste. Indien het huishouden niet beschikt over een computer met internetaansluiting, dan wordt een zogenaamde SimPC verstrekt waarmee de vragenlijsten kunnen worden ingevuld. Dit is een eenvoudig te bedienen PC, speciaal ontwikkeld voor mensen met minder computervaardigheden.

De samenstelling van het panel wordt continu gemonitord om een goede afspiegeling van de Nederlandse bevolking te behouden. CentERdata probeert eventuele afwijkingen zoveel mogelijk te corrigeren tijdens de werving.

Omdat het CentERpanel ieder weekend vragenlijsten krijgt voorgelegd, is het mogelijk om snel data te verzamelen. De data worden kort na het veldwerk opgeleverd, verrijkt met achtergrondgegevens als geslacht, positie in het huishouden, leeftijd, woonvorm, inkomen, hoogst genoten opleiding, stedelijkheid en provincie. Het is ook mogelijk om de data te koppelen aan andere vragenlijsten die in het CentERpanel zijn afgenomen. Een voorbeeld is een longitudinaal onderzoek naar determinanten van spaargedrag (DNB Household Survey, DHS), dat elk jaar wordt afgenomen. Een ander voorbeeld is de acht-wekelijkse gezondheidsmonitor met vragen over gepercipieerde gezondheid, gebruik gezondheidsdiensten en tevredenheid met de leefomgeving.

Vergelijkbare projecten