Filesharing 2©12
Onderzoek naar het kopen, downloaden of streamen van diverse media via online en offline kanalen

CentERdata onderzocht samen met IViR (Instituut voor Informatierecht, UvA) het kopen, downloaden of streamen van muziek, films, tv-series en -programma’s, games en boeken via online en offline kanalen. De resultaten zijn gepresenteerd op het symposium Auteursrecht en Economie. Het onderzoek is gesponsord door het Ministerie van OC&W, Ziggo, XS4all, KPN, CAIW, Delta en KvB.

Ontwikkeling van file sharing

De studie onderzoekt de ontwikkeling van file sharing over de afgelopen jaren en maakt een vergelijking tussen verschillende content types en distributiekanalen. Er is onderscheid gemaakt tussen: 1) de aanschaf van materiaal op fysieke dragers in een winkel of webwinkel, 2) betaald downloaden of streamen uit legale bron, 3) onbetaald downloaden of streamen uit legale bron en 4) downloaden of streamen uit illegale bron (file sharing).

Resultaten onderzoek naar file sharing

Voor alle content types blijkt dat de aankoop van fysieke dragers nog altijd het meest populair is onder Nederlandse consumenten, gevolgd door het downloaden van gratis legaal aanbod. Verder blijkt dat downloaden uit illegale bron op zijn retour is: 27% van de bevolking deed dit in 2012. In 2008 was dat nog 35%. De sterke afname van illegale downloads van muziek is hier de oorzaak van. Want bij films en series is juist sprake van een toename. Het downloaden van games is gelijk gebleven, maar van boeken uit illegale bron in opkomst. Downloaden en kopen gaan hand in hand: mensen die wel eens downloaden uit illegale bron kopen vaker ook content via legale kanalen en gaan vaker naar concerten en de bioscoop. Hooguit tweederde van de downloaders uit niet-legale bron zou bereid zijn te betalen voor de download als het niet gratis was.

Rapportage http://www.ivir.nl/publicaties/download/174

Vergelijkbare projecten