EU energielabels: ruimte voor verbetering?
Consumentenonderzoek in het kader van de revisie van de Europese energielabels

Huishoudelijke producten, zoals wasmachines, koelkasten en tv’s, zijn in Europa verplicht voorzien van een energielabel. Dit label geeft aan hoe zuinig apparaten met energie omgaan, op een schaal van A+++ (groen) tot D (rood). Daarnaast geeft het label informatie over het absolute energieverbruik en andere duurzaamheidsaspecten (zoals waterverbruik).

Omdat apparaten steeds zuiniger worden en het toevoegen van nog meer plusjes (bv. A+++++) niet zinvol lijkt, heeft de Europese overheid besloten terug te gaan naar de oorspronkelijke schaal die van A (groen) tot G (rood) loopt en deze te herschalen wanneer te veel producten in de hoogste energieklasse vallen. Om het verschil tussen nieuwe en oude labels aan consumenten duidelijk te maken, zullen de nieuwe energielabels ook een ‘fris’ nieuw uiterlijk krijgen.

In opdracht van de Europese Commissie doet CentERdata onderzoek om de herziening van de energielabels te ondersteunen. De projecten omvatten zowel het ontwikkelen van een nieuwe ‘huisstijl’ die voor alle energielabels gebruikt zal worden, als het ontwikkelen van pictogrammen om productspecifieke informatie (zoals het geluidsniveau van een koelkast of het laadvermogen van een wasmachine) zo duidelijk mogelijk over te brengen. In grootschalige Europese consumentenstudies testen we onder meer of de informatie op de nieuwe labels goed begrepen wordt. Binnen de projecten werken we samen met Right Brained (grafisch ontwerp) en Ipsos (Europese dataverzameling).

Figuur 1 toont een van de geteste labels voor koelkasten.

Figuur 1. Voorbeeld getest label voor koelkasten

De onderzoeksrapporten voor de afzonderlijke productgroepen zijn hier te vinden:


Overige onderzoeksrapporten zijn hier te vinden:

Vergelijkbare projecten