Energielabels
Study on the effects of online sustainability information displays

Wij onderzochten in 2013-2014 in opdracht van de Europese Commissie (Executive Agency for Health and Consumers) en in samenwerking met Ecorys en GfK België de rol van online informatie over energiezuinigheid in de productkeuze van Europese consumenten. Specifiek onderzochten we (1) hoe het huidige gebruikte EU energielabel in traditionele winkels (Figuur 1) geschikt gemaakt kan worden voor gebruik in webwinkels en (2) wanneer het (aangepaste) label het best getoond kan worden: Is dit onmiddellijk bij presentatie van het volledige productassortiment of pas wanneer men doorklikt voor gedetailleerde informatie over één of enkele specifieke producten?

Figuur 1. Huidig energielabel

Figuur 2. Online labelvarianten

Onderzoeksopzet Energielabels online

Op basis van een literatuuronderzoek en gesprekken met experts op het gebied van consumentenpsychologie en gedragseconomie hebben we vier labelvarianten ontwikkeld (Figuur 2). De effectiviteit van deze varianten en van het bestaande label in webwinkels onderzochten we met een online experiment onder ruim 11.000 consumenten in tien EU lidstaten. We maakten gebruik van gesimuleerde winkeltrips, waarbij consumenten fictieve aankopen deden in een aantal webwinkels. Daarbij kregen deelnemers één van de labelvarianten te zien.

Resultaten Energielabels online

Een uniforme aanpak, waarbij het huidige energielabel ook verplicht wordt voor webwinkels, lijkt niet optimaal. Over het algemeen waren de kleinere online labelvarianten effectiever in het stimuleren van energiezuinige productkeuzes dan het huidige grote label. Voor mensen die energiezuinigheid belangrijk vinden, werkten de nieuwe labelvarianten min of meer even goed. Maar, voor mensen die relatief weinig waarde hechten aan energiezuinigheid, waren de energielabels waarvan minder duidelijk was dat ze de energiezuinigheid van het apparaat aangaven (d.w.z. het “class-only” en het “frame-of-reference” label in Figuur 2) juist het meest effectief. Deze labels worden mogelijk verkeerd geïnterpreteerd als indicator voor productkwaliteit. Al met al laten de resultaten zien dat de online omgeving een andere aanpak vereist dan de traditionele winkelomgeving en dat bij het ontwikkelen van online labels rekening gehouden moet worden met de beperkte ruimte en mogelijke misinterpretaties door de beperktere informatie die kleinere labels kunnen overbrengen.

Vergelijkbare projecten