Energielabel koelkasten
Een onderzoek naar het design van een nieuw energielabel voor koelkasten

Koelkasten zijn in Europa verplicht voorzien van een energielabel. In opdracht van de Europese Commissie voerde CentERdata in 2018, samen met GfK en Right Brained, een onderzoek uit naar het optimale design van nieuwe energielabels voor koelkasten. Daarnaast ontwikkelden wij een nieuwe huisstijl die in de toekomst gebruikt wordt voor alle energielabels.

In het kader van het onderzoek werden meerdere varianten van pictogrammen ontworpen die een plek zouden kunnen krijgen op het nieuwe label, waarna de diverse varianten werden getest onder consumenten in zeven Europese landen. Daarbij ging het onder meer om verschillende varianten van pictogrammen voor het volume van het vriesvak, volume van de nul-graden zone, volume van het koelvak en volume van de voorraadzone en een indicatie van het geluidsniveau. Er werd onderzocht hoe relevant consumenten de informatie vinden voor het energielabel en hoe goed de pictogrammen begrepen worden door consumenten.

Daarnaast werden drie huisstijl varianten voor het energielabel ontwikkeld. We onderzochten of de nieuwe varianten vertrouwd werden als het officiële EU energielabel en in hoeverre consumenten vonden dat deze verschilden van het huidige label.

Figuur 1 toont een van de geteste labelvarianten. Op basis van de resultaten van de studie is een nieuw energielabel voor koelkasten ontwikkeld.

Figuur 1. Een van de geteste varianten voor het nieuwe energielabel van koelkasten

Vergelijkbare projecten